Finansdepartementet

Hanteringen av bidragen till de statliga kompetensöverföringsjobben

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 10:54 CEST

I budgetpropositionen för 2006 föreslår regeringen statliga kompetensöverföringsjobb för att minska arbetslösheten bland högskoleutbildade. Många statliga myndigheter närmar sig en period av omfattande generationsväxling. Satsningen på 360 miljoner kronor per år under 2006 och 2007, möjliggör en tidigareläggning av nyanställningar på grund av framtida pensionsavgångar. Vidare underlättar det inträdet på arbetsmarknaden för personer som söker arbete där högskoleutbildning efterfrågas.

En förordning som skall reglera hur ansökan och utbetalning av bidrag skall ske förbereds. Ansökan om bidrag kommer att prövas av Kammarkollegiet och bidrag kommer att lämnas i mån av tillgång på medel.

- Det är angeläget att myndigheterna, i syfte att säkerställa kompetensöverföringen inför kommande generationsväxling, använder sig av denna möjlighet till en tidigare rekrytering än vad som annars hade varit möjligt, säger Sven-Erik Österberg, kommun- och finansmarknadsminister, tillika förvaltningsminister.

Regeringen har uppdragit åt Kammarkollegiet att vidta de förberedande åtgärder som behövs så att hanteringen av bidragen skall kunna påbörjas utan dröjsmål. En sådan åtgärd är att informera myndigheterna om denna möjlighet och efterhöra deras intresse för att ta del av denna satsning.


Kontakt:
Matz Larsson
Pressekreterare
08-405 57 68

Mari Svensson
Kansliråd
08-405 42 12