Hantverkarna

Hantverket kan få folk i arbete och minska utanförskapet!

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 13:23 CET

2015-12-15

Just nu pågår den absolut största flyktinginvandringen till Sverige i modern tid. Människor på flykt söker sig hit av olika anledningar. Det är inte bara Sverige som har ett högt flyktingtryck även Tyskland har det. Sedan är det ett stort antal länder i EU som totalt ignorerar flyktingströmmarna och antingen stänger gränserna eller ser till att flyktingarna snabbt passerar genom landet till ett annat EU land. Sverige har ett akut problem med att hantera flyktingströmmen bara genom att försöka ordna tak över huvudet till all de som kommer in i landet.

Jag tänkte hoppa över de akuta problemen och i stället blicka framåt 2-3 år för att se vad som då har hänt med alla nyanlända. För trots de akuta problemen som kan vara svåra att hantera så har vi nog ett större problem i framtiden om det inte finns utbildning och arbetet till de nyanlända.

Helen Hellmark-Knutsson minister för universitet och högskola har gett Universitet-och Högskolerådet extra anslag för att förstärka rådets uppdrag med att validera nyanländas betyg. Det är bra och det behövs. Men hur många av flyktingarna har med sig akademiska betyg som ska valideras?Det talas om att ca 30% av de som kommer har en akademisk examen varför känsla huvuddelen av de som kommer till Sverige inte har en examen med sig i bagaget men de behöver validering, utbildning och ett arbete. Och vad ser vi den satsningen, var ser vi satsningen som kan få dessa flyktingar till duktiga hantverkare som vi så väl behöver i Sverige? Vi har brist på bagare, skomakare, snickare, byggnadsarbetare bara för att nämna några yrkesgrupper där behoven av fler yrkesutövare är stora. Vad har regeringen för plan för de här grupperna som inte kan validera något betyg men kanske har med sig yrkeskunskaper från sitt hemland som efter en del åtgärder kan in få in fler flyktingar i arbete. Vi tror inte att det finns någon plan. Det har aldrig tidigare funnits någon plan för validering av yrkeskunskaper te.x. och som det ser ut idag finns det i stort sett ingen validering som fungerar för att validera sig inom sitt yrke för en nyanländ snickare till exempel. Inställningen från statsmakterna i den här frågan är att om vi saknar hantverkare så validera och arrangera och finansiera hantverksutbildning själva inom branschen.

  • -Väldigt märklig inställning tycker vi, om du utbildar dig till jurist, läkare, statsvetare eller bibliotekarie för att nämna några akademiska utbildningar, så står staten för kostnaderna. Vill du däremot utbilda eller validera dig inom något bristyrke inom hantverk då ska branscherna finansiera det, säger Stefan Fritzdorf ordförande i Stockholms Hantverksförening.

Vi hjälper gärna till med att få fler flyktingar i arbetet men den enskilda hantverkaren eller de små branschorganisationerna kan inte stå för finansieringen. Vi kan både validera och utbilda men utan statlig finansiering klarar vi det inte.

  • -Det är viktigt att de som validerar sig också får en handlingsplan på hur de ska gå vidare efter valideringen. Idag genomgår man en validering sedan händer inget mer för arbetsmarknadsåtgärderna eller det reguljära utbildningssystemet har ingen flexibilitet. Se till att den riktade utbildningen som behövs också kan bli verklighet för de som har yrkesvaliderats, säger Peter Frosch ordförande i Hantverkarnas Riksorganisation.

Så arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s) ta den här bollen och kasta den vidare till dina ministerkollegor så kanske vi kan få en yrkesvalidering i Sverige värt sitt namn efter de 20 år ni jobbat med frågan.Och vill du så kan vi hantverkare hjälpa till med att få fler ut i bra, spännande och roliga hantverksjobb.

Johan T Sterndal

VD

070-6426443

Johan.sterndal@hantverkarna.se

HANTVERKARNA är sedan 1847 hantverkets röst i Sverige, Vi arbetar för hantverkyrkenas förkovran och för att förbättra hntverkarnas villkor. Det finns idag ca 305 yrken inom hantverk i Sverige.

För att manifestera sina yrkeskunskaper kan en hantverkare avlägga gesällprov inom ca 80 yrken.