Banverket

Haparandabanan startar som planerat

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 16:24 CEST

I den pågående budgetprocessen kommer vikt att läggas vid att skapa ekonomiska möjligheter att påbörja byggstarten av Haparandabanan som planerat under 2006.

För att realisera detta kommer banregionen också att senarelägga vissa åtgärder inom befintliga projekt och utnyttja det utrymme som skapats genom att vissa byggprojekt har kunnat genomföras till en lägre kostnad än beräknat.

Sammantaget innebär detta att det finns tillräckligt med medel under 2006 för att starta projektet, - något som omfattar såväl start av arbetet på den befintliga banan mellan Boden och Kalix som fortsatt projektering av den nya järnvägen mellan Kalix och Haparanda. Banverkets ståndpunkt är därför att arbetet med Haparandabanan kommer att fortsätta enligt den tidigare lagda tidplanen med en planerad trafikstart 2011.

Den senaste månaden har ett antal artiklar i dagspressen utryckt farhågor för att Haparandabanans byggstart kan komma att försenas på grund av de kostnader som drabbade Banverket i samband med stormen Gudrun. Det har i media även förekommit uppgifter om att regeringen i budgetpropositionen avsatt riktade medel till Haparandabanan för att byggstarten inte skulle påverkas eller senareläggas. I den budgetproposition som las fram i september går det dock inte att finna något som styrker dessa uppgifter.Kontaktpersoner:
Björn Svanberg
regionchef
0920-352 00
070-544 56 22


Staffan Lundberg
informatör
0920-352 00
070-351 62 87


Pressjouren 0920-35100