SRAB Shipping AB

HAR BESLUTAT OM LISTNING PÅ FIRST NORTH

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 14:18 CET

(NGM: SRAB B)

Styrelsen i SRAB Shipping AB (publ) har beslutat att registrera sig på First North, som är en marknadsplats som är en del av Nordiska Börsen OMX, och därmed avregistreras från NGM Equity där bolaget varit noterat sedan 1997. Övergången till First North kommer att ske under december 2006.

SRAB har valt Stockholm Corporate Finance som Certified Adviser.

Stockholm den 16 november 2006.

SRAB SHIPPING AB (publ)

Styrelsen


För mera information kontakta:

Michael Berlin, Styrelseordförande
SRAB Shipping AB (publ), tel. 08 - 534 899 00, mobil 070 - 797 73 40 belmagon@swipnet.se

Harry Nudel, Senior Partner
Stockholm Corporate Finance, tel. 08 - 440 56 52, mobil 070 - 673 73 00 harry.nudel@stockholmcorp.se

SRAB Shipping AB (publ), ett rederi som erbjuder tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter framför allt inom Öster- och Nordsjöområdet. www.srab.se

Stockholm Corporate Finance AB erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning främst till mindre och medelstora marknadsnoterade bolag samt dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och är godkänd av Stockholmsbörsen som Certified Adviser för marknadsplatsen First North som är en del av den Nordiska Börsen OMX. www.stockholmcorp.se


SRAB Shipping är ett rederi som har till målsättning att bedriva industriell sjöfart i Östersjö- och Nordsjöområdet. Affärsidén är att för regionens basindustrier tillhandahålla rationella, kostnadseffektiva och pålitliga transporter, ofta med anknytning till skogsindustrin. Bolaget bedriver även handel med fartyg.