Lifecap AB

Har du en vän eller anhörig som sitter oroväckande mycket vid datorn?

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2009 19:42 CEST

I SvD kunde vi den 21/7 läsa om mammor som tillbringar all ledig tid vid datorn i jakt på poäng och nya utmaningar. Det vanliga är kanske det omvända, att vi är oroliga för tiden våra barn tillbringar framför datorn. Oavsett vem som sitter där, har du koll på när bruk övergår till missbruk och beroende? När är det dags att bli orolig och ingripa?

Det är oerhört svårt att avgöra när en person gått över gränsen och har blivit beroende av spel. Ett av kännetecknen är att spelandet blivit en besatthet, det har en sådan dragningskraft på spelaren att han eller hon inte kan avstå trots att intentionen att låta bli finns. Det är också vanligt att spelaren vänder på dygnet och drar sig undan alltmer från sociala kontakter. Ett av de gemensamma dragen hos beroendepersoner är förnekelse; liksom aktiva alkoholister nekar även spelberoende in i det längsta till att de har problem. Det kan vara en god idé att kontakta en beroendeterapeut för att kartlägga beteenden och konsekvenser för att komma fram till om det rör sig om missbruk eller beroende.

På Life Cap Centret Lindormsnäs utbildas bl.a. beroendeterapeuter (en treårig utbildning). När dessa har genomgått sin utbildning har de en gedigen teoretisk bas att stå på. Majoriteten av dessa terapeuter har dessutom själva någon typ av beroende i bagaget som de tillfrisknat från. Detta är en oerhört bra kvalifikation då det leder till att dessa är vana att genomskåda den förnekelse och det självbedrägeri som oftast förekommer i samband med missbruk och beroende. På Life CaP Centret Lindormsnäs genomförs även kartläggningar för att kunna konstatera om ett missbruk eller beroende föreligger.

Life CaP Centret utbildar terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. relations, kvinno- och visionskurser. Vi erbjuder även individuella program. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Vd, Energiterapeut och författare

Life CaP Centret Lindormsnäs AB www.lifecap.se

Telefon 08-545959 47