Armémuseum

Har du ett par gamla lumpenkalsonger hemma? Armémuseum behöver dem!

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 11:00 CEST

Just nu efterlyser Armémuseum saker som togs med från lumpen och som fortfarande finns kvar i skåp och garderober hemma hos privatpersoner. Det kan röra sig om allt ifrån kalsonger och handskar, till vinterkläder och öronskydd. Sakerna är tänkta att visas i en utställning om lumpen som bygger på personliga upplevelser och minnen. Vi söker också personer som varit föräldrar till någon som gjort lumpen.

-  Vi har fått höra många berättelser om saker som plockats med hem, oftast på grund av att de upplevdes så bekväma, säger Anna Fredholm, intendent vid Armémuseum.

Armémuseum söker också efter personer som varit föräldrar till någon som legat i lumpen och som vill dela med sig av sin berättelse. Framförallt vill de veta hur föräldrarna upplevde situationen och om det är något som de minns som särskilt besvärligt eller intressant.

För att lämna din berättelse eller kontakta projektgruppen, besök www.lumpenminnen.se

Webplatsen är en del av insamlings- och forskningsprojektet ”Lumpen – identitet och materiella minnen” som Armémuseum driver sedan 2011. Projektet har som syfte att samla ny kunskap om lumpen och minnen av den militära utrustning som idag är del av Armémuseums samlingar. Resultaten kommer att publiceras i en bok och visas i en utställning. Under våren och sommaren 2013 efterlyses kompletterande berättelser och ting som fortfarande saknas till den kommande utställningen.

Det här är Armémuseum


Armémuseum är ett historiskt och dagsaktuellt museum som skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid med betoning på militärhistoria. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen.

I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från 30-åriga kriget, Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek.

Armémuseum ligger på Riddargatan 13, centralt i Stockholm. ...