Armémuseum

Har du kvar en maskot från lumpen?

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2013 11:30 CEST

Just nu söker Armémuseum efter maskotar som har använts i lumpen. Detta som en del av insamlingsarbetet för "lumpenminnen" som ska bli en bok och en utställning.

-  Vi har hört berättelser om flera olika typer av maskotar som har förekommit i den militära miljön, säger Anna Fredholm, intendent och ansvarig för insamlingen.

Flera berättelser handlar om små figurer som fungerat som logementets gemensamma symbol och beskyddare och som i vissa fall har stulits av rivaliserande logement och rövats tillbaka i olika omgångar. Några har berättat att maskoten gömdes undan någonstans på kasernen när värnpliktstiden var slut i förhoppning om att den skulle hittas och fortsätta att ”bringa lycka” till nästkommande generation. Andra maskotar har varit av mer privat karaktär i form av små saker som tagits med hemifrån och påminner om livet i det civila. Ofta är dessa gåvor från flick- eller pojkvänner som smugits fram när saknaden efter kärleken där hemma gjorde sig påmind.

Armémuseum efterlyser dessutom berättelser från personer som har haft en relation med någon som gjort lumpen och som har erfarenheter de vill dela med sig av.

- Vi är intresserade av att veta mer om hur de närstående upplevde att relationen påverkades under tiden i lumpen, säger Anna Fredholm.

Webplatsen är en del av insamlings- och forskningsprojektet ”Lumpen – identitet och materiella minnen” som Armémuseum driver sedan 2011. Projektet har som syfte att samla ny kunskap om lumpen och minnen av den militära utrustning som idag är del av Armémuseums samlingar. Resultaten kommer att publiceras i en bok och visas i en utställning. Under våren 2013 efterlyses kompletterande berättelser och ting som fortfarande saknas till den kommande utställningen. Varje månad med start den 1 mars publiceras ”månadens fråga” som riktar sig till olika grupper som bär på särskilda minnen. Dessutom annonseras ”månadens efterlysning” för att komma i kontakt med personer som sparat på särskilda ting som Armémuseum letar efter.

Gå in på www.lumpenminnen.se  och bidra med din berättelse!

Det här är Armémuseum


Armémuseum är ett historiskt och dagsaktuellt museum som skildrar Sveriges historia från vikingatid till nutid med betoning på militärhistoria. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen.

I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från 30-åriga kriget, Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek.

Armémuseum ligger på Riddargatan 13, centralt i Stockholm. ...