Riksgymnasierna för döva och hörselskadade i Örebro

"Har du något att säga? Se då till att folk kan lyssna!" – Nationell konferens om den nya språklagen och teckenspråk

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 11:16 CET

Den 1 juli togs en ny språklag i bruk. Den innebär att svenskt teckenspråk idag likställs med minoritetsspråk, med alla de rättighe­ter som det innebär.

För att uppmärksamma lagen men även svenskt teckenspråk som en demokratifråga anordnas konferensen ”Har du något att säga? Se då till att folk kan lyssna!” på Conventum i Örebro 11 mars 2010. Att svenskt tecken­språk står för kärnan i konferensen beror på Örebros bakgrund som en stad med många invånare med dövhet eller hörsel­skada.

Ny språklag – vad krävs av myndigheter?
Konferensen vänder sig främst till det offentliga Sverige för att understryka de skyldigheter språklagen innebär för myndigheter. I vårt samhälle ska alla teckenspråkiga medborgare kunna vara fullt delaktiga på sina villkor.

I programmet finns föredrag med Tommy Lyxell, språkvårdare från Språkrådet, Josette Bushell-Mingo - konstnärlig ledare på Riksteaterns Tyst Teater, Markku Jokkinen – ordförande i Dövas världsförbund (WFD) samt Brita Bergman - professor i teckenspråk. Moderator för dagen är Pernilla Månsson Colt.

Information om konferensen uppdateras löpande på Örebro 2010:s webbplats, där du också anmäler dig.

 

Länk till Örebro 2010: http://www.orebro2010.se/content/calendarium.aspx

 

Infotext om jubileumsåret:
Örebro 2010 är samlingsnamnet för ett år av firande. För 200 år sedan hölls riksmöte i Örebro. Här valdes Jean Baptiste Bernadotte till svensk kronprins. 1810 blev han startpunkten för det moderna Sverige, med fred och senare också demokrati och tryckfrihet.

Denna konferens är en av de tre inledande temakonferenserna under året och representerar demokrati. Konferensen ett samarrangemang mellan Örebro kommun, Örebro universi­tet, Regionförbundet Örebro, Specialpeda­gogiska skolmyndigheten, Dövas förening i Örebro län, Örebro teckenspråkiga kul­turskola, Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn och Örebro läns landstings tolkcentral.