Armémuseum

Har du något kvar från din muck? Vi vill ställa ut det på Armémuseum

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2013 10:36 CEST

Armémuseum efterlyser under augusti minnen från muck, allt ifrån muckartröjor, till namnskyltar och andra typer av föremål som har skapats som souvenirer från tiden i lumpen. Vi letar också efter minnen från människor som varit unga på en regementsort, särskilt minnen om hur regementet påverkade´vardagslivet för ortens unga.

-  Ofta tillverkades muckarminnen i ett flertal exemplar och på gemensamt initiativ av en grupp värnpliktiga inför muck. I andra fall är muckarminnena spontana resultat av enskilda personers
uppfinningsrikedom. Vi hoppas att människor haft svårt att slänga dem och attde kanske ligger kvar i en låda på vinden, säger Anna Fredholm, intendent vid Armémuseum.

För att lämna din berättelse eller kontakta projektgruppen gå in på www.lumpenminnen.se!

Bidra till insamlingen på www.lumpenminnen.se!

Webplatsen är en del av insamlings- och forskningsprojektet ”Lumpen – identitet och materiella minnen” som Armémuseum driver sedan 2011. Projektet har som syfte att samla ny kunskap om lumpen och minnen av den militära utrustning som idag är del av Armémuseums samlingar. Resultaten kommer att publiceras i en bok och visas i en utställning. Under 2013 efterlyses
kompletterande berättelser och ting som fortfarande saknas till den kommande utställningen.

Det här är Armémuseum


Armémuseum är ett historiskt och dagsaktuellt museum som skildrar Sveriges historia från vikingatid till nutid med betoning på militärhistoria. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen.

I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från 30-åriga kriget, Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek.

Armémuseum ligger på Riddargatan 13, centralt i Stockholm. ...