Security Solution Scandinavia AB

Har du ryggen fri?

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 16:47 CET

Höstkampanjen ”Ryggen Fri” från Security Solution AB är i full gång. Kampanjen förevisar de egenutvecklade produkterna RISKsolution och AUDITsolution. 

Kan du säga med säkerhet att din organisation följer alla gällande riktlinjer och lagkrav? Har du en aktuell överblick över hela din verksamhets totala riskbild?

Kampanjen riktar sig till alla som är intresserade av att ta ett helhetsgrepp på organisationens riskhanteringsarbete och/eller nulägesanalysarbete.

Kampanjen kommer att sträcka sig fram till 31e januari. Säkerhetsrådgivare från Security Solution AB kommer att presentera produkterna både på OffSÄKs höstkonferens den 10-11 november och på Samhällssäkerhet 2011 på Kistamässan den 16-17 november.

Ta del av ditt erbjudande på www.ryggenfri.nu eller ring till oss på 031-98 90 00.

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har både lång och bred erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi fokuserar på att ge våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.