Svensk Israel-Information

Har Gahrton fler skäl än bara bristande franskakunskaper?

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 09:58 CET

Fler skäl än bara bristande franskakunskaper?

| 2010-02-17 | la | noterat |

Nu har Per Gahrton svarat på texten som publicerades på Svensk Israel-Informations hemsida, om hur han förvrängt en artikel i Le Monde. (PGS blogg http://palestinagrupperna.wordpress.com/)

Palestinagruppernas ordförande Per Gahrton är missnöjd med att vi granskat hans återgivning av en artikel ur den franska tidningen Le Monde. På Palestinagruppernas blogg skrev han den 12/2 att Le Monde “avslöjar Israels krigsbrott under Gazakriget”. Artikeln handlade i själva verket om att den israeliska arméns insatsregler hade anpassats för Gazaoperationen mot Hamas förra vintern. Det höga tonläget i Gahrtons inlägg väckte naturligtvis förväntningar om spektakulära och otvetydiga avslöjanden.
Hans inlägg går att läsa här: http://tinyurl.com/ydg9sou

Vi visade dock i vår kritik att de flesta av Gahrtons tolkningar av den franska texten saknade täckning i artikeln, samt att han i flera avseenden förvrängt det som står, och utelämnat relevanta delar.
Vår artikel finns här: http://si-info.org/index.php?id=538

I sitt senaste svar avslöjar Gahrton i efterhand att han byggde delar av sitt resonemang – inte på det som står i artikeln eller på vad de citerade officerarna säger – utan på en bisats i en ingress i pappersversionen av Le Monde, som daterats till dagen efter hans blogginlägg. Ingresser sätts oftast av redaktören eller rubriksättaren.
Gahrtons senaste inlägg finns här: http://tinyurl.com/ybavt7c

I bisatsen står det att “enligt officerare” hade insatsreglerna förändrats “på bekostnad av de civila palestinierna”.. Men den formuleringen i ingressen finns inte i artikelns webversion av den 3 februari och har framförallt inte täckning i något av de citat som tidningen återger från de intervjuade israelerna.

Gahrton tycks inte vilja länka till artikeltexten trots att den finns återpublicerad på webben (utan den felaktiga ingressen), så att läsarna, såsom vi gjorde, kan verifiera hans påståenden. Detta trots att han medger att den enda skillnaden mellan versionerna är “ny rubrik och ingress” i papperstidningen.

Här finns artikeln att läsa i Le Monde: http://tinyurl.com/ydhga4s

Gahrtons hänvisning till papperstidningen ter sig också lite märklig, eftersom artikeln finns enkelt tillgänglig på nätet i webversionen. Men då hade han ju inte kunnat bygga en hel historia runt en felaktig bisats i en ingress i pappersversionen. Det ter sig också lite märkligt, med tanke på att han inte nämnde den i sitt ursprungliga blogginlägg, och att den följdaktligen inte ingick i vår kritik överhuvudtaget.

Men det är bra att alla nu får veta att hans tolkning var baserad på en bisats i en ingress, och inte på de verkliga citaten i artikeln. Den intervjuade israeliske officeren säger nämligen tvärtom att de nya insatsreglerna, enligt befälhavarnas instruktioner till soldaterna, “inte skulle inbegripa att förakta civilpersoners liv. Tvärtemot vad Goldstonerapporten hävdar, anser jag inte att armén avsiktligen dödade civila”.

När nu det är klarlagt kanske Gahrton vill bemöta de invändningar som faktiskt fanns i vår kritik:

- att Gahrton utelämnade den intervjuade officerens förklaring till varför de gamla insatsreglerna var olämpliga för Gazaoperationen, där en terrorist klädd i civila kläder inte nödvändigtvis bär vapen, utan enkelt kan detonera en sprängladdning från en mobiltelefon?

- att Gahrton utelämnade officerens vittnesmål som vi återgav ovan, där han säger att han inte tror att armén dödat civila avsiktligen, i motsats till vad som hävdas i Goldstonerapporten?

- att Gahrton på ett uppenbart vilseledande sätt förvrängde officerens uttalande, och påstod att denne sagt att det räckte med “att en obeväpnad palestinier i vapenför ålder promenerade på en gata för att man skulle skicka en missil på honom”, när officeren i själva verket sade att det gällde efter evakuering av civila, då kvarvarande män i stridbar ålder av naturliga skäl misstänktes vara Hamasterrorister.

- att Gahrton påstod att det var Le Monde som konstaterade att de nya uppgifterna stämmer bra med vittnesmålen som publicerats av den armékritiska organisationen Breaking the Silence, trots att det inte var tidningen Le Monde som konstaterade det, utan direktören för Breaking the Silence själv.

Vi har alltså svårt att tro att tolkningen som Palestinagruppernas ordförande velat ge av artikeln enbart kan tillskrivas bristande franskakunskaper.

SII

Svensk Israel-Information behövs för att vidga perspektiven i den svenska Mellanösterndebatten.