Nättidningen Payback / Payback Sverige

Har Karlstads Kommun och Kommunalrådet Nisser rent mjöl i påsen?

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 15:18 CET

Har Karlstads Kommun och Kommunalrådet Nisser rent mjöl i påsen?

Bakgrund

Karlstads Kommun inköpte, efter olaglig inrådan från Polismyndigheten samt utan att vederbörligt kommunalt beslut fattats en fastighet för att motverka en mc-klubbs fortsatta verksamhet i de förhyrda lokalerna. Köpet gjorde utan att erforderligt lagkrav på allmänintresse förelåg varför köpet även såtillvida saknade lagstöd. Det pågår för tillfället ett antal rättsliga processer i olika instanser varför saken ännu inte fått en slutlig juridisk prövning.

Har Karlstads Kommun haft bygglov för utbyggnaden av Sjöstugan?

Artikeln avser dock ett helt annat ärende. En källa som vill vara anonym har inkommit med väldigt intressanta uppgifter kring en kommunägd fastighet som vi anser oss ha en skyldighet att informera kring samt ställa ett antal frågor.

För ett antal decennier sedan inköpte Karlstads Kommun fastigheten Höje 1:5. På fastigheten finns invid stranden en sjöstuga som verkar mycket väl underhållen och även varit föremål för förhållandevis omfattande utbyggnad under åren som följt. Sjöstugan ägs av Karlstads Kommun.

Har Kommunalrådet Nisser tagit upp förmånsvärdet till beskattning?

Sedan ett antal år disponeras sjöstugan av kommunlrådet Per-Samuel Nisser som även varit medialt ansvarig för fastighetsärendet kring Solstadens Motorsport AB. Så vitt känt betalar Nisser ingenting för denna förmån, enligt vår källa.

Frågor Karlstads Kommuns skattbetalare har rätt att få besvarade!

- Har Per-Samuel Nisser under alla dessa år tagit upp bostadsförmånen i sin deklaration och betalat förmånsskatt?

- Har kommunen sökt byggnadslov samt erhållit sådant för utbyggnaden av Sjöstugan eller utgör Sjöstugan ett svartbygge?

- Vem har bekostat utbyggnaden av Sjöstugan? Har utbyggnaden bekostats av Karlstads Kommun med skattepengar för att Nisser ska kunna avnjuta lika fridfulla som helt gratis, lediga stunder på skattebetalarnas bekostnad vid strandkanten?

Då Nisser intagit en väldigt hög profil ikring Solstadens Motorsport AB anser vi det vara av yttersta vikt att Karlstads Kommuns skattebetalare får fullständig och uttömmande information i ärendet och klargörande information rörande om Karlstads Kommunledning och kommunalrådet Nisser verkligen har rent mjöl i påsen i ärendet kring Sjöstugan och fastigheten Höje 1:5!

Läs också: Payback-artikel gav snabb effekt! Efter sex års overksamhet röjde kommunen upp på två veckor!:
http://www.payback.name/?p=12130

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name