Vänsterpartiet

Har miljöpartiet kommit till insikt?

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 15:15 CET

- I valfrihetens heliga namn så vill de borgerliga partierna införa en fri etableringsrätt för förskoleverksamhet, säger Lennart Gustavsson, vänsterpartist och suppleant i riksdagens utbildningsutskott. Vänsterpartiet menar att en sådan fri etableringsrätt kopplat till en fri dragningsrätt på kommunala skattepengar riskerar att avsevärt försvåra kommunernas möjligheter att planera och finansiera sin förskoleverksamhet.Lennart Gustavsson noterar att miljöpartiet valt att inte stå med på den borgerliga reservationen när det gäller Utbildningsutskottets betänkande om förskolan. Detta trots att man hjälpt borgarna att driva igenom en lagrådsremiss med precis samma innehåll, och som ska mynna i en lag som ska börja gälla den 1 juli.

- Vet inte i vilka kretsar det kan anses vara en ansvarsfull politik att tycka en sak i ett forum och en annan i ett annat. Rimligt vore väl att miljöpartiet vågade stödja sin egen politik även när det gäller utbildningsutskottets betänkande. Eller har de förhoppningsvis insett följderna av den lagrådsremiss man trumfat igenom under våren?För vidare information:

Lennart Gustavsson, riksdagsledamot (v), 070-343 96 85

Politisk sekreterare Anders Thoré, 08-786 52 48

Vänsterpartiets Presstjänst, 070-620 00 64