Resegeometri Nordic AB

Har resebyråerna en förtroendekris?

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 13:57 CET

Internet och den allt snabbare teknikutvecklingen har fullständigt revolutionerat resebranschen, och den traditionella resebyråns roll är inte längre lika självklar. Det är tydligt att transparensen på Internet avseende destinationer, erbjudanden och priser är orsaken till denna utveckling.

På frågan "Litar du på att flygbolagens, hotellens och hyrbilsföretagens absolut lägsta priser generellt sett finns tillgängliga hos resebyråerna?" svarar 74% (av fler än 4000 Nordiska affärsresenärer och beslutsfattare) Nej.

Självklart tillför resebyrån mer värden än att bara hitta lägsta priset, men eftersom priset har en så pass central betydelse för kunden måste resebyråerna ha en image av att vara bäst även i det avseendet, och det har man tveklöst misslyckats med säger Jan Borg vice VD på Resegeometri.

Om resebyråerna verkligen har access till samma priser i sina system, som kunderna själva kan hitta på Internet, är det här en ren förtroendefråga som resebyråerna bör bemöta omgående om inte situationen ska förvärras ytterligare. Problemet är dessutom än större i Finland och Danmark där förtroendet för resebyråerna i det här sammanhanget är minst i jämförelse.

 

The Nordic Business Travel Barometer är Resegeometris, sedan 2006, årliga oberoende undersökningskoncept bestående av flera undersökningar och analyser för granskning av den Nordiska affärsresemarknaden. Undersökningarna, som vänder sig till beslutsfattare och affärsresenärer på företag med fler än 50 anställda, genomförs av analysföretaget Resegeometri Nordic AB i samarbete med Quicksearch Sweden AB.

Resegeometris verksamhetsfokus är Nordisk reseindustri i ett globalt perspektiv medan Quicksearch har ett bredare branschperspektiv med både egen mjukvaruutveckling och metod för genomförande av bl a kund- och medarbetarundersökningar på ett stort antal Svenska företag, s k Feedback Management.

För mer information:

Jan Borg, Resegeometri                                           Jan Ogner, Resegeometri

+46 (0)739-01 07 22                                                  +46 (0)733-82 88 44

jan.borg@resegeometri.se                                      jan.ogner@resegeometri.se

www.resegeometri.se                                               www.resegeometri.se