Forum Syd

Har (S) tappat greppet om världen, Löfven?

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2012 10:04 CET

Forum Syds generalsekreterare Annica Sohlström ställer i Dagens Arena tre frågor till Stefan Löfven(S)

Kommer (S) att aktivt verka för att stoppa multinationella företags skatteflykt? Multinationella företag som är verksamma i fattiga länder smiter från skatten och undanhåller på så vis pengar som skulle kunna täcka behoven av sjukvård, utbildning, och andra mänskliga rättigheter. Den 31 maj röstar EU:s ministerråd om ett lagförslag som skulle kunna stoppa en del av företagens skatteflykt.

Kommer (S) att verka för att handelsavtal mellan rika och fattiga länder främjar en hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning på de fattiga ländernas villkor? EU förhandlar sedan flera år handelsavtal, bland annat med länder i Afrika, de så kallade EPA-avtalen. Dessa förhandlingar har blivit starkt kritiserade för att de utgår från EU:s egen agenda istället för utvecklingsbehoven i de afrikanska länderna.

Kommer (S) att skjuta till pengar för att hantera den globala klimatkrisen utan att ta från biståndsbudgeten?

- Kampen för rättvisa och människors lika värde har inga gränser, därför hoppas vi att ditt ledarskap innebär att partiet blir aktivt på en arena där det självklart redan borde spela en roll. Varmt välkommen till en dialog med oss om innebörden i gränslös solidaritet och global rättvisa,skriver Annica Sohlström.

Läs debattinlägget i resurslänkar