Vänsterpartiet

Har staten något ansvar för tågtrafiken i Bergslagen?

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 12:47 CET

Den frågan ställde vänsterpartiets riksdagsledamot Karin Svensson Smith
till statsrådet Ulrica Messing i dagens interpellationsdebatt om
avregleringens effekter på tågtrafiken.

Frågan är föranledd av att SJ i sin jakt på sänkta kostnader försöker
minska tågtrafikutbudet och bemanningen på den tågtrafik som bedrivs i
Bergslagen.

SJ:s agerande präglas av det enda uppdrag som ägaren staten har ålagt SJ;
att inom några få år lämna en avkastning på 13 % före skatt. Det finns
ingen tågoperatör i världen som har nått upp till detta krav, men det var
en förutsättning för att EU inte skulle kunna ha några anmärkningar på
det ägartillskott på 1,8 miljarder som var nödvändigt för att förhindra
SJ:s konkurs.

Karin Svensson Smith sade att medborgarna i Bergslagen med rätta
förväntar sig att staten tar ett regionalpolitiskt ansvar. Detta ansvar
är svårt att förena med en tågtrafik som styrs efter snävt
företagsekonomiska principer. SJ borde styras efter det som är
samhällsekonomiskt motiverat och som leder till att de av riksdagen
inrättade transportpolitiska målen om miljö, transportkvalitet,
trafiksäkerhet, regionalpolitik, jämställdhet och tillgänglighet uppnås.

- Det är dags att utkräva politiskt ansvar av dem som beslutade att
bolagisera de statliga affärsverken trots att riskerna med detta var
kända, säger Karin Svensson Smith.


Mer information: Karin Svensson Smith, tel. 070-343 95 15

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se