Den okända hästen

Har vi fri press i Sverige?

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 08:10 CEST

Dagarna före valet publicerades ett par pressmeddelanden - Kampen om demokratins former och Video visar politiskt förtryck i Sverige. Videoklippet visade hur partiet Demoex förvägrades rätten att ställa en interpellation i Vallentuna kommunfullmäktige i Arkils tingstad den 6 september 2010.

Bland journalister som försvarar yttrandefriheten borde en sådan nyhet väcka ett visst intresse, men den fick ingen uppmärksamhet i media. Flera hundra journalister läste dessa pressmeddelanden men ingen följde upp saken.

Demoex lokala politiska motståndare har i många år försökt hålla tyst om att Vallentuna har ett världsunikt demokratiexperimentet. Vår smala lycka har varit att den fria pressen verkar i demokratins tjänst och ibland har skrivit om vår verksamhet. När vi inte fick någon respons höll Demoex på att åka ur fullmäktige. Vi lyckades med näppe behålla mandatet.

Frågan bör ställas:
Vad var det som gjorde att dessa nyheter inte fick genomslag? Drunknade de i valrörelsens propaganda eller var det strategiska redaktionella beslut som låg bakom? Har vi fri press under valrörelsen i Sverige?