Skogsstyrelsen

Har vi råd med en bra naturvård och kulturmiljövård på våra hyggen?

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 15:12 CET

Vi bjuder in till konferens i Norrköping torsdagen den 15 februari 2007 i ämnet Generell hänsyn.

På konferensen medverkar några av Sveriges främsta experter i ämnet, Stefan Bleckert på Sveaskog och Anders Lindhe från Skogsbiologerna. Som talare finns också Skogsstyrelsens generaldirektör Göran Enander och företrädare från både familjeskogsbruk och skogsbolag.

Datum och tid: torsdagen den 15 februari kl. 09.15 till ca 16.00

Pressens frågestund är kl. 11.45 till 12.15.

Plats: Louis de Geer konsert & kongress, Norrköping

Läs mer om konferensen och se program här.

Anmälan: till regioninformatör Anna Erlandsson Karlsson, tfn 0490-25 80 42 alt. e-post anna.erlandsson.karlsson@skogsstyrelsen.se

Varför en konferens om hänsyn vid skogsavverkning?
Den generella hänsynen vid avverkningar är en av de viktigaste åtgärderna vi gör i skogsbruket i Sverige för att klara flera olika miljömål. Den positiva trend som vi sett under de senaste 5-10 åren har avstannat. Det nationella målen om generell hänsyn i skogsbruket kommer inte att nås om det inte blir bättre.

Med vänlig hälsning
Anna Erlandsson Karlsson
informatör region Öst