Hassela Helpline

Hassela Helpline (Linja-ndihmëse) ne gjuhën Shqipë

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 07:31 CET

Që nga dita e sotme më 25 shkurt,fillon Hassela Helpline (Linja ndihmëse) edhe në gjuhën Shqipe. Thirrjet në gjuhen shqipe , mund të bëhen cdo të marte gjatë gjithë orëve të hapura, si dhe mundeni të kërkoni të flisni në gjuhën shqipe.

Kjo, është padyshim një arritje e madhe në përpjekjet tona për t´ju mundësuar që të keni mundësi të gjithë telefonuesit të flisni në gjuhën e juaj thotë Jenny Anderberg menaxhere e njohur në Hasssela Helplinje.Kjo pra ësht një linje ndimëse në gjuhën shqipe. Abuzimi,keqperdorimi është dicka që për fat të keqë, kjo ndikon shumë pavarsisht nga origjina dhe nga fakti që është një temë e vështirë për tu trajtuar. Ësht temë e rëndesishme për tu folur që njerëzit të kenë mundësi të shprehen për veten e tyre.Më parë mund të flitej vetum në gjuhen Angleze,që nga shtatori "Hassela Helpline" është e lirë në linjë.multilingual, pra në shumë gjuhë. Një kohë të caktuar flitet edhe spanjollisht,ndërsa tani është koha të fillojë komunikimi edhe në gjuhen shqipe.

"Hassela Helpline",është e lirë,linjë multilingual, që do të përdoret për thirrjet e të rinjëve nëpër familje që gjinden në rrezik dhe që abuzojnë substanca narkotike dhe të krimit.Të cilat dihet se paraqesin rrezik. Pra linja për thirrje telefonike do të jetë e hapur për ndihmë pesë ditë në javës.Do të jenë në dispozicion edhe personeli gjatë pushimeve si dhe do të ketë edhe vullnetar të trajnuar, pra shqipfolës si dhe punonjës.

Hassela Helpline - 0200-220 555

"Hassela Helpline",është e lirë,linjë multilingual, që do të përdoret për thirrjet e të rinjëve nëpër familje që gjinden në rrezik dhe që abuzojnë substanca narkotike dhe të krimit.


Hassela Helpline 0200-220 555, www.hasselahelpline.se