Vägverket

Hastighetskameror i drift i Lundbytunneln från och med onsdag den 5 november

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 12:56 CET

Onsdag den 5 november 2003 tas hastighetskameror i drift i Lundbytunneln i Göteborg. Det blir fyra kameraskåp, två i vardera tunnelröret.

Under ett vardagsdygn passerar 23 000 bilar i varje riktning. En majoritet av trafikanterna respekterar hastighetsgränsen på 70 km/h, men varje dygn håller 1300 fordon i vardera riktningen en hastighet på över 90 km/h. Det visar mätningar som Vägverket har gjort.

– Erfarenheterna från stora olyckor i andra länder visar hur angeläget det är att arbeta med trafiksäkerheten i tunnlar. Hastighetskamerorna är ett effektivt sätt att höja säkerheten, säger poliskommissarie Bo Gustafson, chef för trafikpolisen i Göteborg.

Vägverket står för installationen av kameraskåpen, medan det är polisen som ansvarar för kamerorna, analyserar de bilder som tas och bötfäller förare.

Områden utöver hastighet som både polisen och Vägverket prioriterar är nykterhet i trafiken, användningen av bilbälte samt barn och unga i trafiken.

För mer information, välkommen att kontakta:
Poliskommissarie Bo Gustafson, Polismyndigheten i Västra Götaland 031-739 31 20
Poliskommissarie Martin Staxäng, Polismyndigheten i Västra Götaland 031-739 31 16
Ulf-Göran Willén, trafiksäkerhetssamordnare, Vägverket Region Väst 031-63 53 62

Region Väst
Informationsenheten: Postadress: 405 33 Göteborg. Telefon: 031 - 63 50 00. Telefax: 031 - 63 52 70. e-post: vagverket.got@vv.se
Informationsansvarig: Eva-Marie Mendahl Telefon: 031 - 63 68 06. Mobil: 070 - 311 63 80. Telefax: 031 - 63 52 70. e-post: eva-marie.mendahl@vv.se