Vägverket

Hastighetskamerorna startas upp på E22 mellan Bröms och Pålsboda

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 15:36 CET

Media hälsas välkomna att delta vid starten av första kameran. Medverkar gör trafikpolischef Lars – Erik Andersson och Stefan Bertilsson, trafiksäkerhetsansvarig på Vägverket.

Tid: Torsdagen den 4 december, kl 10.00.

Plats: Bergkvara tätort vid servicebutiken mitt i samhället.

Polisen i Kalmar län startar nu upp den automatiska trafikövervakningen (ATK = Automatisk Trafik Kontroll) med hastighetskameror på E 22, delen Rastplats Bröms till Pålsboda. Det är tillsammans 11 kameraskåp som ska hjälpa polisen att effektivt övervaka den 15 km långa vägsträckan. Kamerorna kommer att finnas utplacerade i stolpskåpen med början den 4 december. Målet är att sänka medelhastigheten och därmed öka vägens säkerhet. Större delen av vägsträckan har låg trafiksäkerhetsstandard och medelhastigheten är alldeles för hög. Kan man sänka medelhastigheten med 5 %, minskar antalet personskadeolyckor med 10 % och dödsolyckorna med 20 %.

‑ Vägverket står för installationen av kameraskåpen, medan det är polisen som ansvarar för utrustningen, analyserar de bilder som tas och bötfäller förare när det gått för fort.

Hastighetsöverträdelserna är ett av de största trafiksäkerhetsproblemen och hastighetsgränserna är först och främst till för att mildra följderna av de misstag som människor begår i trafiken. Vägens säkerhetsstandard är en annan parameter som bestämmer hastigheten, säger Vägverkets trafiksäkerhetsansvarige, Stefan Bertilsson.

Trafikpolischef Lars – Erik Andersson är ansvarig chef i Kalmar län. Han säger så här om ATK.

‑ Polisen är mycket positiv till denna form av trafikövervakning. Det är flera saker som gör detta. Av försök som bedrivits på andra platser i landet rapporteras om märkbart minskade medelhastigheter och betydligt färre dödade och svårt skadade i trafikolyckor. Vi har också, under tiden kameraskåpen på denna vägsträcka monterats upp, kunnat konstatera att hastigheten sjunkit radikalt. Många trafikanter har berättat för oss att de upplever en jämn och fin trafikrytm med säkrare körning och obetydlig tidsförlust. De boende utmed vägsträckan, framförallt i Bergkvara tätort, är mycket nöjda med hastighetsminskningen, redan innan kamerorna satts igång. För oss som trafikpoliser innebär det också att vi kan göra ett bättre arbete inom andra trafikområden, istället för att hålla på med traditionell bevakning längs just den här sträckan.

Fler vägsträckor på E22 i Kalmar län kommer under 2004 att förses med ATK. Det är sträckan Ankarsrum -Gunnebo i norra Kalmar län och Ljungbyholm – Kalmar i södra länsdelen.

Kontaktpersoner:
Trafikpolischef Lars-Erik Andersson, tel 0480 – 45 61 75
Ts-ansvarig Väggverket Stefan Bertilsson, tel. 036 – 19 20 99

Region Sydöst