Vägverket

Hastighetskamerorna startas upp på rv 23, delen Stora Hammaren - Lövhult

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 09:03 CET

Media hälsas välkomna att delta vid inmonteringen av första kameran. Medverkar gör trafikpolischef Lars – Olof Johansson och Björn Jonsson, trafiksäkerhetsansvarig på Vägverket.

Tid: Tisdagen den 9 december, kl 13.00.
Plats: Trafikplats Stora Hammaren vid kameraskåpet.

Polisen i Kronobergs län startar nu upp den automatiska trafikövervakningen (ATK = Automatisk Trafik Kontroll) med hastighetskameror på rv 23, delen Stora Hammaren - Lövhult. Det är tillsammans 13 kameraskåp som ska hjälpa polisen att effektivt övervaka den 26 km långa vägsträckan. Kamerorna kommer att finnas utplacerade i stolpskåpen med början den 9 december. Målet är att sänka medelhastigheten och därmed öka vägens säkerhet. Större delen av vägsträckan har låg trafiksäkerhetsstandard och medelhastigheten är alldeles för hög. Kan man sänka medelhastigheten med 5 %, minskar antalet personskadeolyckor med
10 % och dödsolyckorna med 20 %.

‑ Vägverket står för installationen av kameraskåpen, medan det är polisen som ansvarar för utrustningen, analyserar de bilder som tas och bötfäller förare när det gått för fort.
Hastighetsöverträdelserna är ett av de största trafiksäkerhetsproblemen och hastighetsgränserna är först och främst till för att mildra följderna av de misstag som människor begår i trafiken. Vägens säkerhetsstandard är en annan parameter som bestämmer hastigheten, säger Vägverkets trafiksäkerhetsansvarige, Björn Jonsson.

Trafikpolischef Lars – Olof Johansson är ansvarig för trafikövervakningen i Kalmar län. Han säger så här om ATK. ‑ Polisen är mycket positiv till denna form av trafikövervakning. Det är flera saker som gör detta. Av försök som bedrivits på andra platser i landet rapporteras om märkbart minskade medelhastigheter och betydligt färre dödade och svårt skadade i trafikolyckor. Vi har också, under tiden kameraskåpen på denna vägsträcka monterats upp, kunnat konstatera att hastigheten sjunkit radikalt. Många trafikanter har berättat för oss att de upplever en jämn och fin trafikrytm med säkrare körning och obetydlig tidsförlust. För oss som trafikpoliser innebär det också att vi kan göra ett bättre arbete inom andra trafikområden, istället för att hålla på med traditionell bevakning längs just den här vägsträckan.

Kontaktpersoner: Trafikpolischef Lars-Olof Johansson, tfn 0470 – 74 34 06
Ts-ansvarig Väggverket Björn Jonsson, tfn 036 – 19 21 44

Region Sydöst