Havsmiljöinstitutet

Havet är fullt av skräp

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 09:50 CEST

Det som en gång var en resurs är idag ett problem för alla, både människor och djur. Mängden skräp i havet ökar och stränderna på västkusten fylls av plast, ett material som bara funnits i vårt samhälle i drygt en generation. I årets nummer av Västerhavet – aktuellt om miljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund – tittar vi närmare på nedskräpningen i havet. Hur kommer skräpet till våra stränder? Vad ställer det till med, på land och i vattnet? Och inte minst, vem ska ta ansvar och städa upp?

En viktig anledning till att västkusten är så hårt drabbad av nedskräpning är havsströmmarna. Flera havsströmmar, som för med sig skräp, möts i Kattegatt och strömmar sedan upp längs västkusten. Konsekvensen är att över 80 procent av det som hittas på stränderna är plast, eftersom det flyter. Västsveriges kustremsa blir därför en form av soptipp för hela Nordsjön, till förtret för kustkommunerna som ensamma får stå för städnotan.

Men allt skräp är inte synligt. På land producerar vi en hel del skräp av mikroskopisk storlek, som sköljs ut via avloppet. Detta har lett till att havsvattnet numera liknar en tunn buljong, med små skräppartiklar fördelade i hela vattenmassan. Forskning tyder på att dessa små partiklar kan transportera miljögifter in i filtrerande djur och vidare upp i näringskedjan.

Som tur är vi lär oss hela tiden nya saker. I Västerhavet 2014 kan du också läsa om hur man bäst tar hand om oljeolyckor som drabbar kusten, hur vi kan behandla våra båtbottnar utan att använda giftig färg och hur vi kan planera för ett hållbart nyttjande av havet – genom en blå översiktsplan. Du får också en inblick i djurlivet på Hallands bottnar och varför havsdjurens fritt simmande larver ställer höga krav på kunskap hos den som ska planera för marina skyddsområden till havs.

Rapporten Västerhavet 2014 ges ut av Kontaktgrupp Hav, ett nätverk för forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående organisationer som arbetar med havsmiljöfrågor i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. I nätverket ingår marin expertis från Havsmiljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten, SLU, SMHI, Bohuskustens vattenvårdsförbund och länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne län.

Rapporten Västerhavet finns att beställa eller ladda ner som pdf här:
http://www.havsmiljoinstitutet.se/publikationer/vasterhavet/vasterhavet-2014/

Kontakt:
Per Moksnes,  miljöanalytiker,  Havsmiljöinstitutet  
031-786 27 10
0732-57 62 24
per.moksnes@havsmiljoinstitutet.se

Med analyser, synteser och information bidrar Havsmiljöinstitutet till att öka förståelsen och medvetenheten kring miljösituationen i havet. Verksamheten är ett samarbete mellan fyra universitet: Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet.