AB Havsfrun

Havsfrun Investment AB publicerar idag årsredovisningen för 2010

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 16:05 CET

Havsfrun Investment AB publicerar idag årsredovisningen för 2010.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida,
www.havsfrun.se
.

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2011 kl.16.00.