HBM

HBM vidareutvecklar optisk mätteknik

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2015 11:03 CEST

-Världens enda leverantör av kompletta optiska mätkedjor

Test- och mätteknikföretaget HBM utvidgar nu sitt produktprogram för optisk mätteknik. De optiska produkterna används huvudsakligen till strukturtester och utveckling av lättviktsmaterial där höjda belastningsnivåer och ett högt antal lastcykler förekommer. Till fördelarna hör minskade systemstillestånd, hög stabilitet och mätutrustningens kompakta mått.

Genom förvärvet av den portugisiska optikspecialisten Fibersensing S.A. under 2014, kan HBM nu arbeta ännu intensivare med utvecklingen av optisk mätteknik. Den nya fokuseringen gör HBM till världens enda leverantör av kompletta optiska mätkedjor. Det inkluderar fiberoptiska Bragg-sensorer så som trådtöjningsgivare, töjnings-, temperatur- och lutningssensorer, accelerometrar och interrogatorer, som kan anslutas till en vanlig dator via TCP/IP med hjälp av ett Ethernet-gränssnitt.

-Vi ser ett ökat intresse för optiska givare också från våra svenska kunder, säger Mats Sandberg på HBM Nordic. Förutom på lättviktsmaterial är de särskilt lämpade för mätsituationer där längre kabeldragningar krävs, så som exempelvis i vindkraftverk, broar och tunnlar, eller i tillämpningar där det finns explosionsrisk eller elektriska störningar.

Lättviktsmaterial används i allt större omfattning inom transport- och byggnadssektorn, mekaniska konstruktioner och inom energibranschen för att nå en märkbar minskning av vikten. Optisk mätteknik har kompakta mått och hög mätstabilitet och ger därför många fördelar vid materialtester med ökad belastningsnivå och ett högt antal lastcykler. Till skillnad från elektriska töjningsgivare, påverkas optiska givare inte av elektromagnetiska störningar och passar därför även i miljöer med starka störningseffekter.

Risken för systemstillestånd har reducerats märkbart tack vare den extremt höga stabiliteten och långa livslängden hos optiska mätkedjor, i kombination med redan nämnda fördelar. Extern strömförsörjning, vilket ibland krävs av säkerhetsskäl, är inte heller nödvändigt.

HBM Nordic Project Engineering, ett lokalt ingenjörsteam specialiserade på installation av sensorer och trådtöjningsgivare, hjälper kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Förutom konsulttjänster längs hela mätkedjan - från professionella installationer till pålitliga mätresultat - erbjuder de också övervakning av hälsotillståndet i olika strukturer med hjälp av optiska mätlösningar baserade på fiber Bragg-gitter-tekniken från HBM FiberSensing.

Bildtext (klicka på länken för att ladda ner bilden): Optisk test- och mätteknik från HBM vid strukturtester och lättviktsmaterial

Presskontakt

Ren kommunikation: Malin Westlund
Tel: 073-75 000 66
E-post:malin.westlund@renkommunikation.se

Om HBM Test and Measurement

HBM (Hottinger Baldwin Messtechnik) är teknik- och marknadsledare inom vägningsteknik, test och mät. Företaget grundades i Tyskland 1950 och idag omfattar produktprogrammet hela mätkedjan, från virtuella till fysiska tester och provningar. HBM har produktions-anläggningar i Tyskland, USA och Kina och är representerat i över 80 länder över hela världen. I Norden har HBM kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark och välkända kunder inom bland annat fordons-, elektronik-, process- och livsmedelsindustrin samt offshore och kraft- och energisektorn. Läs mer på: www.hbm.com