RFSL

Hbtq-personer från östeuropa samlas till förkonferens inför ILGA:s världskonferens

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2012 16:04 CET

Hbtq-personer utsätts för diskriminering och trakasserier över hela världen, men skillnaderna mellan västra och östra Europa är just nu stora. Detta blir mycket synligt under till exempel pridefiranden där deltagarna i östra Europa alltför ofta möts av mycket starkt motstånd. I flera av länderna i regionen införs dessutom just nu mer repressiv lagstiftning, som kommer att försvåra situationen ytterligare.

RFSL och Svenska institutet ser behovet av ett utökat samarbete mellan hbtq-rörelsen i östra och västra Europa och samarbetar därför kring en förkonferens under ILGA:s världskonferens. Till konferensen har aktivister från bland annat Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Ryssland, Vitryssland och Polen bjudits in.

Konferensen kommer bland annat att diskutera hur sociala medier kan användas strategiskt i arbetet för hbtq-personers rättigheter.

Genom att skapa en plattform för regionala och internationella nätverk, och föra samtal med fokus på kapacitetsuppbyggnad och utbyte av erfarenheter, kan det internationella arbetet i samarbete med organisationer i till exempel västra Ryssland, Ukraina och Vitryssland stärkas.

- Som en del i SI:s arbete för att främja demokrati och mänskliga rättigheter samarbetar vi nu med RFSL och ILGA och bjuder tillsammans in hbtq-aktivister från Östersjöregionen. Syftet är att skapa ett regionalt nätverk för hbtq-organisationer som arbetar på plats i regionen, för att möjliggöra utökat erfarenhetsutbyte och kapacitetsuppbyggnad. Tillsammans kan vi identifiera, förstå och anpassa goda erfarenheter från andra organisationer för opinionsbildning, säger Magdalena Ellfors, handläggare på Enheten för Östersjösamarbete på Svenska institutet.

- Vi är mycket glada för att Svenska institutet generöst bidragit för att möjliggöra den här förkonferensen. De bidrar då också till att stärka närvaron av aktivister från den här regionen på hela ILGA:s konferens. Att möjliggöra utbyte mellan aktivister från olika delar av världen är en av de viktigaste uppgifterna för ILGA, säger Ulrika Westerlund, RFSL:s förbundsordförande. 

 

ILGA står för International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se