Husbyggnadsvaror HBV Förening

HBVs stora upphandling av elmaterial slutförd

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 15:09 CET

HBVs upphandling av elmaterial, ljuskällor och belysningsarmaturer för de kommunala bostadsbolagen i Sverige har avslutats. Omsättningen på avtalen beräknas till ca 100 Mkr per år.

Totalt har fyra leverantörer antagits och den stora vinnaren är Svenska Elgrossist AB Selga som rangordnas som nummer ett. Förutom Selga har Storel AB, Elektroskandia AB och Locklight AB antagits. Avtalen som börjar gälla från årsskiftet tecknas på två år med möjlighet till förlängning.

 

För mer information kontakta upphandlingschef Rickard Andersson 070 - 664 03 27 eller rickard.anderson@hbv.se

 

HBV, som är en ekonomisk förening, har som syfte att främja sina medlemmars ekonomiska intresse genom att som inköpscentral upphandla ramavtal för varor och tjänster kopplade till uppförande, renovering och förvaltning av fastigheter. HBV ägs av drygt 300 kommunala bostadsföretag som tillsammans har ca 850 000 lägenheter. Omsättningen på HBVs ramavtal är f.n. 1,7 miljarder kr/år. HBV erbjuder även upphandlingskonsulttjänster.