Mawell

HCA International installerar bildhanteringslösningen Picsara på alla sina sjukhus i Storbritannien

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 11:45 CEST

Världens största privata sjukhusgrupp, HCA International, har inlett ett samarbete med Mawell för att förändra vårdprocesserna kring bildhantering och därigenom stärka sin service till patienterna samt öka patientsäkerheten.

Picsara, en unik multidisciplinär bildhanteringslösning som är marknadsledande i Sverige, kommer att i början av nästa år installeras på samtliga HCA Internationals sjukhus i Storbritannien. Lösningen möjliggör för sjukvårdspersonalen inom en rad olika medicinska specialiteter att fånga, lagra, distribuera, analysera, anteckna och mäta alla icke-radiologiska bilder och videoklipp på ett effektivt och säkert sätt. Detta leder till ett förbättrat kliniskt arbetsflöde och en säkrare klinisk dokumentation.

Lösningen, som är CE-märkt med klass IIa för medicintekniska produkter, kan integreras med sjukhusens elektroniska patientjournaler, bildhanteringsmoduler och avdelningarnas administrationssystem för att förbättra hanteringen av medicinska bilder och video.

Kaye Bonython, chef för bildinformatik på HCA International säger: ”Picsara innebär ett genombrott i sättet vi levererar vård på. Vi kommer att kunna ge patienterna förtroende för säkerheten kring deras personuppgifter. Lösningen hjälper oss även att förbättra patientens resa genom vårdprocessen genom att se till att informationen omedelbart finns tillgänglig för kliniker vid behandlingstillfället. Det innebär att vi kan leverera en högkvalitativ vård till våra patienter.”

I ett lyckat pilotprojekt som genomfördes i Juli 2013 på HCA Internationals Portland Hospital i centrala London visade det sig att den kliniska personalen med Picsara kunde spara upp till mellan 45 minuter och en timme per kliniker och dag med hjälp av video snarare än anteckningar. Denna tid kunde istället omfördelas till andra patienter.

Kaye Bonython förklarar: ”Som en del av pilotprojektet undersökte vi användningen av videoinspelning genom att filma barn under sjukgymnastik. Sedan lagrade vi videoklippen i deras journal. Dessa klipp kunde även filmas hemma och användas av föräldrar och patienter för att säkerställa att de genomfört sina övningar på rätt sätt.”

Den icke-proprietära bildhanteringslösningen Picsara kommer först att installeras på avdelningarna inom sjukgymnastik och patologi men det finns planer på en bredare installation som i framtiden ska omfatta all klinisk personal och samtliga kliniska discipliner.

Rain Eriksoo, Global försäljningschef på Mawell säger: "Mawell har sedan länge skapat sig en stark position på den nordiska marknaden där det idag finns över 30,000 Picsara-användare. HCA Internationals beslut att samarbeta med oss stärker vår övertygelse att Picsara är en bildhanteringslösning som är redo att spridas även på sjukvårdsmarknaden i Storbritannien."

”Vi avser att vidare diskutera med National Health Service, som driver den offentliga sjukvården i Storbritannien, samt privata vårdgivare för att visa hur Mawell kan förbättra säkerhet och effektivitet samt tillhandahålla en framtidssäker investering för organisationer som arbetar med icke-radiologisk bildhantering.”


För ytterligare information vänligen kontakta:

Rain Eriksoo, Sälj- och marknadschef
rain.eriksoo@mawell.com
070 583 34 43


Mawell är ett innovativt IT-företag inom e-hälsomarknadssektorn. Vi levererar innovativa tillämpningar baserat på egna produkter och spjutspetskompetens till offentliga och privata vård- och omsorgsorganisationer. Våra kunder finns i hela Norden samt Storbritannien. Mawells expertis och utvecklingsteam finns i de nordiska länderna samt Storbritannien med kontor i Stockholm, Göteborg, London, Helsingfors och Uleåborg. Vi arbetar tätt tillsammans med våra globala och lokala partners för att kunna ge våra kunder största möjliga värde.