Vårdförbundet

HD-dom hotar patientsäkerheten

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 11:36 CEST

Högsta Domstolen fastställde den fällande domen i det så kallade ”Kalmar-målet” där en sjuksköterska i Kalmar åtalats och dömts för vållande till annans död på grund av ett misstag i medicineringen.

- Den här domen har många förlorare inom vården: patienter, anhöriga och medarbetare, men den har bara en vinnare: försäkringsbolagen. Det säger Ingrid Frisk, vice ordförande i Vårdförbundet i en kommentar till HD:s dom.

- Detta mål är viktigt för alla inom vården och får negativa konsekvenser för det patientsäkerhetsarbete som pågår. Det ska självklart inte finnas något undantag för vårdpersonal när det gäller prövning av brott: har man begått brott ska man, oavsett yrke, ta straffrättsligt ansvar för sina gärningar. Alla rättsliga instanser har konstaterat att sjukhusets rutiner haft stora brister, som bidragit till att den tragiska händelsen kunde inträffa. Ändå är det endast en sjuksköterska som ställts till svars, säger Ingrid Frisk.

- Om det i framtiden blir vanligare att denna typ av misstag i vården leder till åtal kommer det leda till en vård där medarbetarna inte vågar berätta om misstag, där brister inte förebyggs och där alla anställda tvingas skaffa sig särskilda försäkringar. Jag tror inte att vare sig patienter, anhöriga, medarbetare eller ansvariga politiker vill ha en sådan utveckling, säger Ingrid Frisk.

Vårdförbundet vill att vården ska uppmuntra säkerhetstänkande – inte skuldbelägga individer som gör misstag. Vårdpersonalen har ett personligt yrkesansvar och det ska kunna prövas i de fall personalen inte levt upp till de krav man kan ställa på dem. Det kan prövas i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, men kan också prövas straffrättsligt. Patienter och anhöriga måste alltid kunna ifrågasätta vården genom anmälan till HSAN eller polisen.

I maj 2002 drabbades en tre månader gammal flicka av svåra kramper och kördes till barnkliniken i Kalmar. Dagen därpå avled hon till följd av att en sjuksköterska felaktigt gett henne en tio gånger för stor dos av läkemedlet Xylocard. När sjuksköterskan upptäckte misstaget rapporterade hon själv händelsen för att vården skulle kunna lära av misstaget – precis som hon skulle göra. En åklagare i Kalmar åtalade dock sjuksköterskan som dömdes för vållande till annans död i tingsrätten i Kalmar. Hovrätten i Jönköping skärpte domen och Högsta domstolen fastställde den domen.

Kommentarer: Ingrid Frisk, vice ordförande i Vårdförbundet: 070-2132119

Mer information: Pressansvarig Björn Sundin (Förbundssekreterare): telefon 070-3731850

Vårdförbundets 112 000 medlemmar är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vårdförbundet vill att vården ska utgå från, och anpassas till, individens behov så att alla får rätt till god och lika vård, i alla skeden av livet. Det förutsätter att dagens stuprör och gränser ersätts av helhetssyn och samverkan - vilket stärker individen och gör att vårdens resurser används bättre.


VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredrik Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm
telefon 08-14 77 00, fax 08-411 42 29, www.vardforbundet.se