Fältbiologerna

HD stoppar arbetet i Ojnareskogen

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 12:35 CEST

På förmiddagen idag beslutade Högsta Domstolen att stoppa Nordkalks arbete i Ojnareskogen i väntan på domstolens slutgiltiga utlåtande. Det innebär att skogen nu får stå orörd medan rättsprocessen fortfarande pågår. Fältbiologerna välkomnar HD:s beslut men påpekar samtidigt att den stora kampen nu tar sin början, för Ojnare och svensk natur.

Högsta domstolen beslutade tidigare i höst att man tar upp en del av Ojnarefallet. Nu meddelar man även att Nordkalk förbjuds att fortsätta någon typ av arbete medan fallet fortfarande är föremål för rättsprocess.

- Vi är glada över Högsta Domstolens riktiga och kloka beslut, säger Alva Snis Sigtryggsson, distriktsordförande i Fältbiologerna. Nu har vi chans att öka kunskapen om den nationalpark som är planerad att skydda Ojnareskogens unika natur, det är dags för regeringen att agera!

- Vi välkomnar beslutet men Ojnareskogen är inte räddad än, vår kamp måste fortsätta för det här området och för svenskt naturskydd säger Salomon Abresparr, Ordförande i Fältbiologerna. Från Kebnekajse till Gotland hotas befolkning och natur av exploatering. Vi måste sätta stopp för gott.

Bakgrundsfakta:
Ojnareskogen är en av Sveriges mest skyddsvärda skogar, och en viktig del i en planerad nationalpark på norra Gotland. Där finns över 250 rödlistade arter och ett komplext myrsystem som renar dricksvattnet i Gotlands största sjö, Bästeträsk. Trots detta så skyddas inte området av miljöbalken, som nu är svagare än någonsin. 2009 fick det finska företaget Nordkalk tillstånd att bryta kalk på 25 meters djup i ett 170 ha stort område i skogen. Ett antal engagerade har sedan miljööverdomstolens dom den 5 juli haft ett fredligt stödläger vid det tänkta kalkbrottet i Bunge-Ducker för att visa att Nordkalks planer är oacceptabla och att det bör vara olagligt att bryta kalk i området. Konflikten står mellan ett fåtal jobb i 25 år eller dricksvatten, natur, jordbruk och turism för all framtid.

Kontakt:

Alva Snis Sigtryggsson, distriktsordförande i Fältbiologerna

076-0535242

Salomon Abresparr, Ordförande i Fältbiologerna

070-8142082

Senaste om Ojnare på twitter: http://live.twingly.com/ojnare
Ojnare.tumblr.com
Facebook.com/Ojnareskogen
facebook.com/faltbiologerna
twitter.com/faltbiologerna
faltbiologerna.se

Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.