Akademikerförbundet SSR

HDs beslut ett kraftigt bakslag för jämställda löner

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2003 12:53 CEST

Högsta Domstolen har idag meddelat sitt beslut att inte bevilja resning i ett lönediskrimineringsmål som omfattar en socialkonsulent vid länsstyrelsen i Skåne.

- Vi anser att detta är ett tydligt lönediskrimineringsmål. HD har en annan uppfattning. Det visar hur svårt det är att driva lönediskrineringsmål i Sverige. Vi kommer inte åt huvudproblemet och resultatet är att ingenting händer. Vi kommer att läsa beslutet mycket noga och fundera över hur vi ska gå vidare, säger Christin Johansson förbundsordförande Akademikerförbundet SSR.

Det fanns vid anställningstillfället ca 50 sökande till de tre tjänsterna. Kvinnan rekryterades internt och männen externt. Arbetsgivaren hänvisade i AD bl a till markknadskrafterna som skäl till att männens löner skulle var högre än kvinnornas, något som HD i sitt beslut framhåller.

- Beslutet slår fast en rättstillämpning som är kvinnofientlig och som allvarligt försvårar arbetet med att uppnå jämställda löner mellan kvinnor och män. HD har genom sitt beslut inte bara sagt att det är riktigt att män ska få lön efter prestation och kvinnor efter utförd prestation, HD har också slagit fast att det är rätt att sätta lön med hänvisning till s k marknadskrafter. Därigenom sanktioneras att osakliga löneskillnader får förekomma, säger Jan Nilsson direktör Akademikerförbundet SSR.

- Det är tydligt att gällande lagstiftning inte räcker och att en förändring är nödvändig. Det är dags att på allvar fundera över hur sammansättningen av AD ska se ut i lönediskrimineringsärenden och kanske t o m pröva frågan om vilken instans som ska döma i dessa frågor, avslutar Christin Johansson förbundsordförande Akademikerförbundet SSR.

Press- och Informationschef Maria Östberg Svanelind · 070-817 44 31 · 08-617 44 87 · m.ostbergsvanelind@akademssr.se

Akademikerförbundet SSR organiserar drygt 44.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO.