Borås Stad

Health Cities konferens presenterar utanförskapets kostnader

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 14:07 CET

Rapporten Utanförskapets ekonomiska sociotoper presenteras på torsdag 14 februari när det Nationella Healthy Cities-nätverket har årskonferens i Halmstad. Rapporten har undersökt möjligheterna att beskriva samhällskostnader för olika typer av utanförskap med utgångspunkt i bostadsområden.

Nationella Healthy cities-nätverket och åtta av medlemmarna; Borås, Helsingborg, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Malmö, Uppsala, samt Västra Götalandsregionen har deltagit i studien. Uppdraget har genomförts av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog.

Nationella Healthy Cities, WHO:s svenska nätverk, består av 18 kommuner och regioner med ett befolkningsunderlag på ca.3 miljoner och som systematiskt arbetar med befolkningens hälsa och välmående. Människans villkor och jämlikhet finns i centrum för den fysiska och sociala planeringen.


Mer information genom Susanne Carlsson, enhetschef på Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad, tfn 0768-88 82 97.