HealthInvest Partners AB

HealthInvest Value Fund - Världens högst avkastande läkemedelsfond

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 13:56 CET

HealthInvest Value Fund är sedan starten den fond som haft högst avkastning av alla läkemedelsfonder. Fonden, som startades den 31 december 2008, har stigit med 140,8 procent, jämfört med 39,8 procent för kategorin läkemedelsfonder. Resultatet baseras på en oberoende undersökning utförd av Morningstar över samtliga läkemedelsfonder internationellt, inkluderande cirka 600 fonder.

- Det är naturligtvis tillfredsställande att HealthInvest Value Fund har en så pass stark avkastning, även jämfört med våra internationella konkurrenter. Den främsta anledningen till den goda utvecklingen är investeringsinriktningen mot mindre och underanalyserade företag där det är enklare att hitta oupptäckta guldkorn. Även vår investeringsprocess som involverar direktkontakt med läkare för due diligence samt ett starkt fokus på kassaflöden och företagens vinstkvalité bidrar till framgången, kommenterar Anders Hallberg.

Anders  Hallberg är ansvarig förvaltare av HealthInvest Value Fund. Hallberg var även under perioden januari 2003 - februari 2006 ansvarig förvaltare för världens högst avkastande fond inom kategorin läkemedelsfonder, Carnegie Global Healthcare Fund.

För mer information, kontakta:

Anders Hallberg, ansvarig förvaltare, telefon 08-440 38 31.

  

HealthInvest Partners AB

HealthInvest Partners är ett oberoende svenskt fondbolag som grundades 2006 av Carl Bennet och Anders Hallberg. Vi erbjuder aktivt förvaltade fonder inom healthcare-segmentet till institutioner och privatpersoner. Investeringsfilosofin är starkt värdefokuserad, vilket innebär disciplinerade investeringar i undervärderade bolag. HealthInvest Partners står under Finansinspektionens tillsyn sedan den 6 september 2006.