Healthy Cities

Healthy Cities-nätverket kartlägger utanförskap i bostadsområden

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 15:52 CET

Det Nationella Healthy Cities-nätverket har sin årskonferens på hotell Hallandia i Halmstad 14 och 15 februari. I samband med mötet dag ett kommer rapporten ”Utanförskapets ekonomiska sociotoper” att presenteras. Rapporten har undersökt möjligheterna att beskriva samhällskostnader för olika typer av utanförskap med utgångspunkt i bostadsområden.

Nationella Healthy cities-nätverket och åtta av medlemmarna; Borås, Helsingborg, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Malmö, Uppsala, samt Västra Götalandsregionen har deltagit i förstudien. Uppdraget har genomförts av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog i samverkan med det Nationella Healthy Cities-nätverket.

Unikt för studien är att man har fokuserat på att beskriva ett utanförskap utifrån ett bostadsområde istället för utifrån ett individperspektiv. Exempel på frågor som ställts är hur stora kostnader det innebär för stadsdelen om arbetslösheten i ett område fortsätter att utvecklas i negativ riktning. I rapporten har ambitionen varit att försöka beskriva mekanismer på stadsdelsnivå och stad i
socioekonomiska termer.

Nationella Healthy Cities-nätverket, WHO:s svenska nätverk, består av 18 svenska kommuner och regioner med ett befolkningsunderlag på cirka 3 miljoner. Tillsammans vill vi förbättra hållbarheten
genom ett systematiskt arbete med befolkningens hälsa och välmående.
Vi gör det genom att visa på vad som fungerar i kommuner och regioner. Vårt arbete genomsyras av att människans villkor och jämlikhet finns i centrum för all fysisk och social planering.

Nätverket arbetar tillsammans med politiker och tjänstemän i Sverige och tillsammans med 30 nationella nätverk i Europa för att minska skillnader i hälsa och välmående.

 

För mer information om förstudien/nätverket kontakta:
Kerstin Månsson Koordinator NHC
kerstin.mansson@helsingborg.se

 

För mer information om  förstudien kontakta:
Ingvar Nilsson nationalekonom
i.nilsson@seeab.se


Kontakt deltagande medlemmar:

susanne.carlsson@boras.se 
JanWilly.Andersson@linkoping.se
kerstin.mansson@helsingborg.se 
eva.renhammar@malmo.se
jenny.mentzer@karlstad.se 
asa.fichtel@uppsala.se
birgitta.brannstrom.forss@kristianstad.se 
maria.gabel@vgregion.se