Borås Stad

Healthy Cities presenterar utanförskapets kostnader

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 16:30 CET


Det Nationella Healthy Cities-nätverket har sin årskonferens i Halmstad 14 och 15 februari. Där presenterades idag rapporten Utanförskapets ekonomiska sociotoper. Rapporten har undersökt möjligheterna att beskriva samhällskostnader för olika typer av utanförskap med utgångspunkt i bostadsområden.

Nationella Healthy Cities-nätverket och åtta av medlemmarna; Borås, Helsingborg, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Malmö, Uppsala samt Västra Götalandsregionen har deltagit i studien. Uppdraget har genomförts av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog i samverkan med nätverket.

Unikt för studien är att man beskriver ett utanförskap utifrån ett bostadsområde istället för ett individperspektiv. Exempel på frågor som ställts är hur stora kostnader det innebär för stadsdelen om arbetslösheten fortsätter att utvecklas i negativ riktning. Rapporten försöker beskriva mekanismer på stadsdelsnivå och stad i socioekonomiska termer.

Nationella Healthy Cities är WHO:s svenska nätverk. Det består av 18 svenska kommuner och regioner med ett befolkningsunderlag på ca.3 miljoner människor.  Nätverket vill förbättra hållbarheten genom ett systematiskt arbete med befolkningens hälsa och välmående, och ställa människans villkor och jämlikhet i centrum för all planering.

Rapporten bifogas detta pressmeddelande.

Mer information lämnas av enhetschef Susanne Carlsson på Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad, tfn 0768-88 82 97.