Svenska kyrkan

Hearing inför ärkebiskopsvalet tv-sänds

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 15:09 CET

Måndag den 13 mars arrangerar Svenska kyrkan en hearing med kandidaterna i ärkebiskopsvalet. Hearingen äger rum i Uppsala kl 10.30-14.45 och kommer att tv-sändas. Från och med i dag erbjuds dessutom allmänheten att skicka sina frågor till kandidaterna, via www.svenskakyrkan.se.

Hearingen är öppen för media, och för allmänheten i mån av plats. För reportrar och fotografer krävs ackreditering – meddela namn, arbetsplats, e-postadress samt mobiltelefonnr till pressekreterare Ewa Röllgårdh, ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se, senast fredag 10 mars kl 11. Platserna (längst fram till höger i lokalen) ska vara intagna måndag senast kl 10.15! Plats: Magistern, Dag Hammarskjölds väg 31, Uppsala. OBS! Direkt efter hearingen, kl 15, medverkar kandidaterna i en gemensam presskonferens i lokal K23.

SVT direktsänder
Hearingen direktsänds av SVT24, och kan ses även i SVT2 samt via webben från både Svenska kyrkans och SVT:s hemsidor. All information inför ärkebiskopsvalet finns på www.svenskakyrkan.se.

Behörighetsprövning
De fem kandidater som går att rösta på i ärkebiskopsvalet den 15 mars fastställs av Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar på torsdag 9 mars, då den formella behörighetsprövningen äger rum. Kandidaterna är (i bokstavsordning): stiftsadjunkt Anna Karin Hammar, Uppsala, biskop Ragnar Persenius, Uppsala, komminister Carl-Erik Sahlberg, Stockholm, direktor Thomas Söderberg, Falun, samt biskop Anders Wejryd, Växjö.

Hearingen leds av Ann Lystedt, frilansjournalist och tidigare chefredaktör för Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, och Mikael Hermansson, nyhetskrönikör/reporter på Borås Tidning. De kommer att samtala med kandidaterna en i taget – turordningen lottas samma morgon – och har förberett ett frågekoncept i samarbete med en teologisk referensgrupp: professor Kajsa Ahlstrand, Uppsala, kyrkoherde Anders Björnberg, Stockholm, biskop emeritus Lars Eckerdal, Lund, samt docent Jesper Svartvik, Lund.

Allmänheten ställer frågor via e-post
De röstberättigade i hela landet har inbjudits att närvara vid hearingen i Uppsala samt att till utfrågarna skicka in eventuella frågor i förväg, eftersom det inte finns möjlighet för åhörarna att ställa frågor under hearingen. Även allmänheten kan skicka frågor via e-post, till adressen hearingfragor@svenskakyrkan.se. Ett mindre urval av frågorna publiceras varje dag på Svenska kyrkans hemsida, men kommer inte att besvaras. De utgör i stället underlag för utfrågarna, på samma sätt som de röstberättigades frågor.

Kontaktpersoner för media:
Ewa Röllgårdh, pressekreterare Kyrkokansliet, tfn 0705-46 96 77, ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se
Kristiina Ruuti, pressekreterare Kyrkokansliet, tfn 070-576 39 98, kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se
Lotten Andersson, pressekreterare Kyrkokansliet, 0705-49 97 95, lotten.andersson@svenskakyrkan.se
Mats Lagergren, pressekreterare Uppsala stift, tfn 0730-41 66 24,