Statens offentliga utredningar

Hearing om arbetslöshetsförsäkringen

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 10:37 CET

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) bjuder in till hearing om kommitténs uppdrag om arbetslöshetsförsäkringen. En bred samling aktörer delger kommitténs ledamöter och sekretariat sin syn på kommitténs uppdrag. Media välkomnas att ta del av hearingen.

I december förra året hölls en första hearing med fokus på uppdraget om sjukförsäkringen och samhällets stöd för återgång i arbete eller studier. Den 14 februari 2011 kommer vi att hålla en ny hearing om hur arbetslöshetsförsäkringen ska utformas och organiseras. Syftet är att kommittén ska få del av centrala aktörers syn på dessa frågor. Cirka femton organisationer och myndigheter kommer att medverka för att peka ut de viktigaste åtgärderna för kommittén att beakta i översynen
(se program).

Tid: Måndagen den 14 februari 2011 kl 13.00-17.00
Plats: Riksdagens Förstakammarsal, ingång via Riksgatan 2
Medtag presslegitimation.

SVT Forum kommer att direktsända seminariet mellan kl 13-16. Under tisdagen kommer hela seminariet att finnas tillgängligt på SVT:s hemsida (svt.se/svtforum).

Bakgrund
Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har i uppdrag att överväga förändringar som kan leda till mer hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. När det gäller arbetslöshetsförsäkringen ingår enligt direktiven i uppdraget bland annat att:
- utforma en inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla som uppfyller arbetsvillkoret,
- redovisa och analysera konsekvenserna av ökad harmonisering med sjukförsäkringen samt redovisa och analysera samspelet med sjukförsäkringen, ekonomiskt bistånd och aktivitetsstöd, samt
- se över balansen mellan arbetslöshetsförsäkringen och de kompletterande försäkringarna.

Kommitténs arbete ska slutredovisas senast 15 maj 2013. Direktiven Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (Dir. 2010:48) finns i sin helhet på: http://www.sweden.gov.se/sb/d/12635/a/144886.

Kommitténs ordförande är Gunnar Axén (M). Övriga ledamöter är Tomas Eneroth (S), Sonia Karlsson (S), Stefan Löfven (S), Lotta Finstorp (M), Kajsa Lunderquist (M), Tomas Tobé (M), Gunvor G Ericson (MP), Johan Pehrson (FP), Fredrick Federley (C), Erik Almqvist (SD), LiseLotte Olsson (V) och Emma Henriksson (KD). Huvudsekreterare är Irene Wennemo.

PROGRAM

13.00-13.10 Inledning
Gunnar Axén, ordförande
Irene Wennemo, huvudsekreterare

13.10-14.20 Block 1, inbjudna talare
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU
Långtidsutredningen 2011
Finanspolitiska rådet
Arbetsförmedlingen
Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF

14.20-14.50 Kaffepaus

14.50-16.00 Block 2, inbjudna talare
Försäkringskassan
Sveriges kommuner och landsting, SKL
Sveriges akademikers centralorganisation, Saco
Landsorganisationen i Sverige, LO
Tjänstemännens centralorganisation, TCO
Sveriges förenade studentkårer, SFS

16.00-16.10 Paus

16.10-16.50 Block 3, inbjudna talare
Företagarna
Svenskt Näringsliv
Arbetsgivarverket
Almega

16.50-17.00 Avslutning
Gunnar Axén, ordförande