Socialdemokraterna

Hearing om borgerliga regeringens förslag till nya A-kasseregler

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 13:21 CET

En stor oro för vad som ska hända enskilda människor som en följd av att de tekniska förutsättningar som krävs inte kommer att vara på plats till årsskiftet.
Det var företrädarna för de olika remissinstanserna rörande överens om när arbetsmarknadsutskottet på tisdagen den 21 november kallade till hearing i riksdagen med anledning av regeringens förslag till nya a-kasseregler.

En klar skiljelinje kunde också skönjas mellan de tre fackliga centralorganisationernas företrädare från LO, TCO och SACO som värnade sina medlemmars intressen och rättigheter och Svenskt Näringsliv som praktiskt taget var nöjda med det mesta i regeringens proposition.

I den efterföljande frågestunden, där utskottets egna ledamöter fick ställa frågor, fick arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (m) svara på många frågor från framförallt socialdemokraterna men också vänsterpartiet och miljöpartiet.
De borgerliga ledamöterna valde i stället att ställa sina frågor till de olika remissinstanserna som var företrädda på hearingen.

Den som följde den nästan tre timmar långa hearingen – som direktsändes i TV – fick i alla fall klart för sig var de svaga punkterna i förslaget finns och vad som har varit den borgerliga regeringens syfte med propositionen.

Själva debatten om propositionen hålls i kammaren den 20 december då även beslutet om de omfattande förändringarna också ska tas.