Centerpartiet

Hearing om kilometerskatt: ”Det blev bara hälften så dåligt”

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 21:51 CET

Idag presenterades ett preliminärt förslag på den ”vägslitageavgift” eller kilometerskatt som regeringen utreder, vid en hearing på Grand Hotel i Stockholm.

Utredaren vill se en skatt på i genomsnitt 10-12 kronor per mil.

– Detta förslag till skattechock på avstånd i vårt land är inget vi stödjer. Avgiften är förvisso bara hälften så hög som tidigare presenterats, nu 12:-/mil, men det görs inga undantag eller någon miljödifferentiering och den kommer att slå på jobb och företagande i hela landet, särskilt jobben på landsbygden, säger Anders Åkesson.

Sverige är till ytan stort och ett land med långa avstånd, i synnerhet i de norra delarna. Det kommer bidra till att höja kostnaderna för de människor och verksamheter som producerar, arbetar och bor där.

- Helt nyligen presenterades den parlamentariska Landsbygdsutredningen, som angav ett 70-tal konkreta förslag för en levande landsbygd i hela vårt land. Idag läcker regeringen sin ”vägslitageavgiftutredning” med förslag till åtgärder som går direkt på tvärs med Landsbygdsutredningen. Det som skett kan bara beskrivas som skamligt och ett uttryck för en total oförmåga att hålla två tankar samtidigt i huvudet på den svenska regeringen, säger Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson.

Regeringens miljöargument håller inte.

– Det är oförståeligt hur regeringen kan fortsätta föreslå en skatt som bevisligen inte ger den miljöeffekt de eftersträvar. Miljön riskerar tvärtemot ta mycket stryk eftersom skogen är den resurs som kommer att behöva användas för att producera dagens och framtidens miljövänliga drivmedel. Men om det vi använder till att göra biodrivmedel blir extra dyrt minskar självklart möjligheten att ställa om det svenska samhället, säger Anders Åkesson.

En rå skatt på avstånd.

– Det är helt klart en skatt på avstånd, något vi har gott om i ett land som till ytan är stort men som är glest befolkat. Vi som dessutom är ett starkt handelsberoende land i Europas utkant kommer att känna av denna kilometerskatt rejält i plånboken. En kilometerskatt kommer att driva på koncentrationen av produktion och människor till landets tre storstadsområden och göra produktionsresurser som till exempel skog och malm väldigt dyra. Skogsindustriernas tidigare uppskattning om en kilometerskatt som då låg på 24 kr/mil tyder på att dagens förslag kommer att kosta skogsindustrin i landet minst 1 miljarder kronor om året. Självklart ger det väldigt allvarliga konsekvenser för svensk industris konkurrenskraft.

– Den svenska skogsnäringen ger jobb åt omkring 100 000 människor idag och bidrar med cirka 100 miljarder till svensk välfärd med sitt stora exportnetto. Dessutom är det ju den växande skogen, på långa avstånd från industri och bebyggelse, som är nyckeln till att ställa om den fossilberoende och nedsmutsande oljan. Centerpartiet tror inte att vägen för ökad välfärd och minskade utsläpp är att kväva svensk skogsnäring genom en kilometerskatt, säger Anders Åkesson.

För kontakt: Anders Åkesson, telefonnummer 070-335 46 03. 

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.