Mobilisering mot narkotika

Hearing om rohypnol

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2003 15:01 CEST

Syftet med mötet var att inhämta aktuell erfarenhet och kunskap om rohypnol när det gäller drogens inflöde och förekomst i landet, kunskap om drogens betydelse vid våld och kriminalitet samt drogens effekter på missbrukare och deras beteende.

- Det saknas idag tillräcklig kunskap för rättslig bedömning av direkta orsakssamband mellan rohypnol och våldsbeteende. Det fordras närmare studier av de mekanismer som kopplar drogen till bristande hämningar och aggressivt beteende, säger regeringens narkotikapolitiske samordnare Björn Fries. Idag samlades experter på rohypnol för ett första konstruktivt samtal. Mötet utgör inledningen till en särskild satsning som syftar till att hitta vägar för komma till rätta med problematiken kring rohypnolmissbruket i Sverige.

Bakgrund
Missbruk av rohypnol, med den aktiva substansen flunitrazepam, har under senare år hävdats stå i starkt samband med aggressivt beteende och våldshandlingar. Läkemedlet förekommer som missbruksdrog hos tonåringar och vuxna men används även av kriminella personer i syfte att bli hämningslös i samband med utförande av brottsliga handlingar. Rohypnol är förhållandevis lätt att få tag på och används också vid blandmissbruk, ofta tillsammans med alkohol eller tung narkotika.