Heart of Brands

HEART OF BRANDS ÅRSSTÄMMA DEN 30 JUNI 2009 - FORTSATT ÅRSSTÄMMA DEN 21 AUGUSTI 2009

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 09:41 CEST

Vid stämman beslutades om att fortsätta stämman den 21 augusti klockan 11.00 då ingen fastställd och reviderad årsredovisning fanns klar.

Stämman delgavs att vid genomgång av underlag för årsredovisningen framkommit att en del av utestående kundfordringar är att betrakta som osäkra fordringar. Dessa fakturor uppskattas till cirka 500.000 kronor.

Vidare värdet av det befintliga varulagret kan komma att nedjusteras med cirka 2.000.000 kronor.

Dessa åtgärder kommer att försämra resultatet marginellt jämfört med de redan kommunicerade siffrorna via bokslutskommunikén.

Vid årsstämman valdes ny styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma i Heart of Brands.

Ny styrelse är: Ann-May Wester ordförande, Johan Swärd och Mats Johansson.

2009-07-02

Heart of Brands AB

Vid frågor, kontakta:
Anna-May Wester
0708-49 14 39

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Heart of Brands Pressrelease 2009-07-02.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Heart of Brands

Om Heart of Brands:
Heart of Brands övergripande mål är att utveckla bolaget till ett ledande modeföretag i Norden genom förvärv av varumärken samt genom att erhålla distributionsrätter för internationellt erkända varumärken. I portföljen ingår idag bland annat svenska Gul & Blå, POUR och Puss & Kram.