Heba Fastighets AB

HEBA säljer fastigheter i Borlänge

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 17:10 CET

HEBA fokuserar sin verksamhet till Stockholmsområdet och säljer det helägda dotterbolaget Byggnadsfirman Eskil Sundström AB som äger tre bostadsfastigheter i Borlänge. Köpare är Gunnar Lindgrens Fastighets AB som tillträder aktierna i Byggnadsfirman Eskil Sundström AB den 15 december 2010.

Fastigheterna omfattar 320 lägenheter om ca 22.000 kvm och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 160 Mkr vilket är 19% högre jämfört med den externa värdering som genomfördes vid årsskiftet 2009/10.

HEBA Fastighets AB (publ)                                Stockholm den 29 november 2010
Lennart Karlsson
Vd
För ytterligare information vänligen kontakta
Lennart Karlsson telefon 08-442 44 40

Denna information är sådan som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2010 kl  16:10.

HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.

Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se