Hebi Health Care AB

HEBI AVBRYTER FÖRHANDLINGAR BETRÄFFANDE ANTIBIOTICOS

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 12:08 CEST

HEBI AVBRYTER FÖRHANDLINGAR BETRÄFFANDE ANTIBIOTICOS

Styrelsen för Hebi Health Care AB har beslutat att inte genomföra köpet av Antibioticos

Vid den extra bolagsstämman med aktieägarna i Hebi Health Care AB den 3 april 2003 fick ledningen en fullmakt att genomföra det föreslagna förvärvet av Antibioticos.

Bolagsstämman beslutade att genomföra en emission för att finansiera köpet, men uppdrog samtidigt åt ledningen att vid förvärvet beakta priset, garantier för miljöaspekterna och de risker som förvärvet kunde medföra. Nu avbryts förhandlingarna.

- Enligt uppgift avser Montedison att sälja Antibioticos till ett annat företag, säger Refaat el-Sayed, VD. Priset ligger långt över vad Hebi har bjudit.

Styrelsens bedömning är att ett så högt pris skulle innebära en alltför stor finansiell och affärsmässig risk. Det gäller inte minst med tanke på att delar av köpeskillingen skulle få finansieras via utländska banker. Teckningen i emissionen har visserligen varit god med tanke på dagens börsklimat, men emissionen har inte fulltecknats.

- Jag beklagar att köpet inte blir av, fortsätter Refaat el-Sayed. Det här skulle ha varit en industriellt riktig affär för Hebi. Men vi vill inte ta den höga risk som ett högre pris skulle innebära.

Frågor besvaras av Lennart Ericsson, vice VD, tel 08 505 245 00.


Hebi Health Care AB (publ)

STYRELSEN


Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär