Hebi Health Care AB

HEBI HEALTH CARE: 95 MUSD KLARA FÖR FINANSIERING AV BIOTEKNIKPROJEKTET FÖR TILLVERKNING AV INSULIN OCH TILLVÄXTHORMON

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:24 CET

· Aktiekapitalhöjningen i Hebi Raw om 35 MUSD (245 MSEK) är nu registrerad
· National Bank of Egypt belånar Bioteknikprojektet med 60 MUSD (420 MSEK)
· 25 procent av aktierna i Hebi Raw har sålts för 7 MUSD (49 MSEK)
· Hebi Health Care AB:s andel i Hebi Raw är nu ca 54 procent


Bioteknikprojektet kan påbörjas

Bioteknikprojektet för tillverkning av insulin och tillväxthormon kommer att ligga i ett bolag som är helägt av Hebi Raw. Det totala finansieringsbehovet för projektet beräknas uppgå till 95-100 MUSD (700 MSEK). I och med finansieringen av projektet är klar kan arbetet påbörjas.

"Det är en stor tillfredsställelse att finansieringen har säkerställts. Det är välrenommerade finansiärer som Misr Insurance, National Bank of Egypt, Suez Canal Bank med flera som visat Hebi förtroende för det arbete som görs samt för möjligheten att genomföra byggande av en produktionsanläggning för tillverkning av Biotekniska produkter. Det visar också på ett stort förtroende för verksamheten och utvecklingsmöjligheterna i Hebi Raw som genom aktiekapitalhöjningen fått en större kapitalbas att agera ifrån" säger VD Refaat el-Sayed.


Stockholm den 28 november 2006

Hebi Health Care AB (publ)

Styrelsen


Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär