Hebi Health Care AB

HEBI HOLDING AB FÖRVÄRVAR HEBI INTRESSENTERS AKTIER OCH KONVERTIBLER I HEBI HEALTH CARE (PUBL.) OCH BLIR DÄRMED NY HUVUDÄGARE

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 16:38 CET

Efter klartecken från Aktiemarknadsnämden om dispens från budplikten har Hebi Holding AB träffat avtal om förvärv av Hebi Intressenters aktier innehav i Hebi Health Care AB (publ.)

Hebi Intressenter avsågs att vara ett renodlat holdingbolag för Refaat El-Sayeds värdepappersinnehav i Hebi Health Care. Emellertid har Hebi Intressenter engagerat sig i annan affärsverksamhet. Med hänsyn till detta och för ett återställande till den ursprungliga avsikten har styrelsen för Hebi Holding träffat avtal om att förvärva samtliga värdepapper i Hebi Health Care från Hebi Intressenter. Förvärvet omfattar aktier motsvarande 9,51 procent av antalet aktier och 41,97 procent av rösterna i Hebi Health Care AB (publ).

Både Hebi Intressenter AB och Hebi Holding AB är 100 % ägda av Refaat El-Sayed.

Stockholm den 13 februari 2006

Hebi Health Care AB (publ)
Styrelsen

Hebi Intressenter AB
Refaat el-Sayed

Hebi Holding AB
Refaat el-Sayed


Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär