Hebi Health Care AB

Hebi intressenter AB köper Refaat el-Sayeds stiftelses aktieinnehav i Hebi Health Care AB

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2003 16:46 CEST

Hebi Intressenter AB övertar aktieinnehav, skulder och garantier i Hebi Health Care AB från Refaat el-Sayeds stiftelse.

Styrelsen för Refaat el-Sayeds stiftelse har tidigare i år diskuterat stiftelsens engagemang, bland annat som borgenär för Hebi Health Care AB:s lån på 36,5 miljoner dollar i Suez Canal Bank. Stiftelsen är Hebi Health Care AB:s största ägare med 9,5 procent av kapitalet och 42 procent av rösterna.

Mot bakgrund av att ändamålet med stiftelsen är att lämna understöd för beredande av vetenskaplig undervisning och att främja vetenskaplig forskning så har styrelsen nu valt att avyttra aktieinnehav, skulder och garantier i Hebi Health Care AB (publ.) till Hebi Intressenter AB. Också de konvertibler som stiftelsen har tecknat övertas av Hebi Intressenter AB. Beslutet har föregåtts av diskussioner med jurister och revisorer.

Hebi Intressenter AB, som är ett nybildat bolag som ägs av Refaat el-Sayed, blir därmed ny huvudägare i Hebi Health Care AB (publ.).

I frågan avseende budplikt enligt NBK:s rekommendationer, har Aktiemarknadsnämnden beslutat att lämna Hebi Intressenter AB dispens i ärendet.

Frågor besvaras av Refaat el-Sayed, tel 08 505 245 00.

Refaat el-Sayeds Stiftelse Hebi Intressenter AB