Heda Skandinavien

Heda Skandinavien är med och sätter europeisk standard för ”Perimeter Protection” – standardisering för områdesskydd!

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 12:58 CEST

Heda Skandinavien är en av Sveriges största entreprenörer inom områdesskydd och levererar Perimeter skydd till myndigheter, industrier, kärnkraftverk, fängelser och andra högriskområden.

Experter från hela den europeiska marknaden
Nu startar ett standardiseringsarbete inom CEN, en europeiska standardiseringsorganisationen för att utarbeta enhetliga kriterier inom områdesskydd "Perimeter Protection".

Swedish Standards Institute bildar av den anledningen en svensk kommitté för att bevaka svenska intressen i det internationella arbetet. Som stor leverantör av såväl produkter som tjänster inom områdesskydd har nu Heda Skandinavien fått förtroendet att ingå i den tekniska kommittén CEN/TC 338 och kommer tillsammans med experter från hela den europeiska marknaden att sätta de nya standarderna.

Den svenska kommittén är ännu inte helt fastställd men övriga aktörer som kan ingå är ägare av kritisk infrastruktur, industri med hög risk, myndigheter, räddningstjänst, militär, tull och polis.

Syftet med standardiseringen är att såväl köpare som tillverkare av produkter och tjänster ska få gemensamma begrepp. Att skapa tydliga skyddsnivåer, klassificeringar, gemensamma teknologier och lösningar för att underlätta vid upphandlingar och avrop av tjänster och material inom Perimeter området.

Det fleråriga standardiseringsarbete som nu inletts kommer att omfatta ett mycket stort område av produkter. I arbetet ingår också att knyta existerande standarder inom närstående områden till det som avses inom Perimeter Protection.