Previa

Hedborgs utredning på rätt spår om företagshälsovården

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 08:45 CET

I den framtida utformningen av systemen för sjukskrivning och rehabilitering bör företagshälsovården spela en mer central roll. Detta slås fast i socialförsäkringsutredningen som presenterades i förra veckan. Företagshälsovårdens erfarenheter är entydiga: Bättre system får sjuka tillbaka till jobbet snabbare – vilket är en av de viktigaste faktorerna för att minska utanförskap och långtidssjukskrivningar.

I sin genomgång av sjukförsäkringen konstaterar regeringens utredare Anna Hedborg att processen för sjukskrivning och rehabilitering fungerar dåligt, och att en förändring på detta område är nödvändig i en reformerad sjukförsäkring. I en framtida lösning föreslår utredningen att företagshälsovården ska fungera som ”navet i sjukskrivningsprocessen”.
”Utredningens vilja att utöka företagshälsovårdens roll är ett erkännande av att nära samverkan mellan arbetsgivare och hälsokompetens ger goda resultat med att åstadkomma snabb återgång till arbetslivet. Även andra slutsatser, som vikten av en aktör nära arbetsplatsen som agerar tidigt och följer individen, sammanfaller med våra och våra kunders erfarenheter av framgångsrikt och lönsamt hälsoarbete”, säger Hans Bergenheim, VD på Previa.
Flera illustrationer på problemen i sjukskrivningshanteringen har lyfts fram i utredningens arbete. Den genomsnittliga sjukskrivningstiden har under senare år fortsatt att öka vilket innebär att flödet tillbaka till arbetslivet från sjukförsäkring till arbetsliv går allt långsammare.
”De skenande kostnaderna för sjukskrivningarna är en ödesfråga både för samhällsekonomin och för enskilda företag. Ett samlat ansvar för de försäkrades sjukbild och sjukfrånvaro skulle ställa delvis nya krav på vår bransch, men jag är övertygad om att vi kan hantera den rollen med mycket goda resultat. Jag ser fram emot en fortsatt diskussion mellan företagshälsovården och politiken om hur vår sektor ska bidra på bästa sätt”, säger Hans Bergenheim.
För ytterligare information kontakta:

Hans Bergenheim, VD AB Previa
08-627 43 23, 0702 – 68 67 10
hans.bergenheim@previa.se

Katrin Malm, Marknadschef AB Previa
08-627 43 60, 0706 – 46 10 90
katrin.malm@previa.se

www.previa.se


Om Previa
Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsovård. Genom att vara en strategisk hälsopartner med ett komplett utbud av tjänster inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap hjälper vi företag och organisationer att öka sin attraktionskraft, effektivitet och konkurrenskraft.
Previa i siffror - 1 000 anställda - 100 enheter - 70 orter i Sverige – 11 000 kundföretag - 750 000 kundanställda
– Omsättning 2005: 800 MSEK