Humanisterna

Hedeniuspriset 2016 till RFSL Newcomers

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 08:58 CET

Årets Hedeniuspris tilldelas RFSL Newcomers, ett nätverk inom RFSL för och med asylsökande som fungerar som en social mötesplats, men också hjälper människor som flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. RFSL Newcomers tilldelas 2016 års Hedeniuspris för sitt livsviktiga stöd till medmänniskor som drabbas av inhumana föreställningar och traditioner.

Välkomna till prisutdelning och tal av Christian Valtersson, ordförande för Stockholm Pride
Tid: Söndagen den 20 november kl 14:00
Plats: ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm

RFSL Newcomers arbetar aktivt genom flera av RFSLs lokala avdelningar som en social stödverksamhet. De ger information om hälso- och sjukvårdsfrågor samt juridisk hjälp. Sveriges asylsystem beskrivs av RFSL som ett lotteri, då de ombud som tilldelas flyktingar ofta helt saknar hbtq-kompetens, i värsta fall leder detta till ett felaktigt avslag på en asylansökan.

RFSL Newcomers skapades som en reaktion på ett behov av aktiviteter, stöd och vägledning då många asylsökande och nyanlända hbtq-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Idag är Newcomers såväl en stödgrupp som en social mötesplats. De organiserar regelbundna medlemsträffar med aktiviteter, upplysning och rådgivning. Newcomers finns i flera städer runtom i Sverige på RFSL:s avdelningar med varierande stödmöjligheter.

– Vi är stolta och glada över att vårt arbete för asylsökande hbtq-personer uppmärksammas såhär. RFSL Newcomers är en av våra viktigaste och snabbast växande verksamheter och våra aktivister gör ett otroligt viktigt arbete, säger Frida Sandegård, förbundsordförande för RFSL.

Newcomers är ett partipolitiskt obundet nätverk inom RFSL som bedriver opinionsbildning och strävar efter att påverka juridiska och politiska beslut som rör asylsökande hbtq-personers situation. De arbetar för jämlikhet och stärkta rättigheter för asylsökande och nyanlända hbtq-personer. RFSL Newcomers strävar efter att öka kunskapen om de problem, i form av förtryck, osäkerhet samt juridisk och social utsatthet, som asylsökande hbtq-personer kan möta.

Hedeniuspriset delas varje år ut av förbundet Humanisterna till personer eller organisationer som verkar i filosofen Ingemar Hedenius anda.

Humanisternas motivering
“I en tid då många flyktingar kommer och har kommit till Sverige finns en grupp som ofta är mer utsatt än andra: hbtq-personer. Inte sällan har man tvingats fly på grund av sin identitet, men kan också råka illa ut på asylboenden och få dåligt stöd och undermålig information om sina rättigheter i Sverige. RFSL Newcomers är ett nätverk inom RFSL för och med asylsökande som fungerar som en social mötesplats men också hjälper människor som flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. För sitt livsviktiga stöd till de som drabbas av inhumana föreställningar tilldelas RFSL Newcomers 2016 års Hedeniuspris.”

Länk till RFSL Newcomers hemsida http://www.rfsl.se/verksamhet/asyl/newcomers

Kontakt Humanisterna
Daniel Färm – pressansvarig
tel. 070 - 650 12 09, daniel.farm@humanisterna.se
Christer Sturmark – förbundsordförande
tel. 0708 - 380 480, christer.sturmark@humanisterna.se

Tidigare mottagare av Hedeniuspriset
2015: Ulf Danielsson, 2014: Taslima Nasrin, 2013 Sara Mohammad, 2012: Nyamko Sabuni, 2011: Gunnar Göthberg, 2010: Staffan Bergström, 2009: Elisabeth Ohlsson Wallin, 2008: Per Kornhall, 2007: P C Jersild, 2006: Björn Ulvaeus, 2005: Lena Andersson, 2004: Barbro Westerholm, 2003: Hans Alfredson, 2002: Georg Klein, 2001: Sholeh Irani, 2000: Dan Larhammar.

Om Hedeniuspriset
Sedan år 2000 har Humanisterna årligen delat ut Hedeniuspriset. Syftet med utmärkelsen att hedra minnet av filosofen, författaren och kulturdebattören Ingemar Hedenius (1908-1982) och att stödja och uppmärksamma personer som verkar i Hedenius anda. Ingemar Hedenius startade 1949 en intensiv debatt om kristendomen i Sverige med sitt mest kända verk ”Tro och vetande”. Prismottagaren ska under året ha främjat humanism, rationalism och vetenskaplig kunskap. Särskild vikt skall fästas vid insatser som befrämjat en kritisk granskning av religion i dess olika former, pseudovetenskap, irrationella och inhumana föreställningar och traditioner.

Humanisterna är Sveriges främsta sekulära humanistiska organisation. Som medlemsstyrd idéburen organisation verkar förbundet för att stärka respekten för individens frihet och integritet. Demokrati och vetenskapliga metoder är avgörande verktyg för att skapa en bättre värld. Att stärka det sekulära samhället är viktigt för att motverka religiös fundamentalism, politisk extremism, dogmatism och pseudovetenskap. Kampen för att värna och stärka mänskliga rättigheter i allmänhet, och livsåskådningsfrihet i synnerhet, är central för förbundet. Humanisterna verkar för att främja den sekulära humanismen som livsåskådning och de etiska och politiska ställningstaganden som följer ur denna.