The Real Stevia Company - GRANULAR AB

Heder åt Jordbruksministern!

Press Release   •   Feb 07, 2007 11:16 CET

I en debattartikel i förra veckan på e-health. http://www.e-health.se efterlystes politikernas ansvar för att komma tillrätta med stora hälsofrågor som övervikt och diabetes samt syntetiska sötningsmedels hittills förbisedda effekter på människor och miljö.

Det är uppfriskande och hoppingivande att se Regeringen och Jordbruksminister Eskil Erlandson(c), på ett konstruktivt sätt ta till sig och agera på en interpellation från oppositionens Gunvor G. Ericson(mp).

I en uttalat positiv anda har Regeringen gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för svensk miljöprövning av vissa kemiska sötningsmedel samt förnyad prövning av alternativa, som t.ex. naturliga växtdelar som kosttillskott.

Jordbruksministern välkomnar t.o.m. konkret en förnyad prövning av växten Stevia som naturligt sötningsmedel, under förutsättning att erforderlig dokumentation kan sammanställas.

Med en så bred politisk enighet kan Sverige komma att, med stöd i en allt mer engagerad konsumentrörelse, driva kostfrågor inom EU med utgångspunkt från folkhälsoperspektivet.

Ett i sanning välbehövligt ledarskap för att balansera nuvarande kortsiktiga vinster på konsumenternas bekostnad.

Carl Horn af Rantzien